Lainsäädäntö
1
/2023

Teksti: Anne Kiiski, neuvottelujohtaja

Onko työn aloittamispaikkaan kulkeminen työaikaa?

Työneuvosto linjasi marraskuussa antamassa lausunnossaan, ettei lentohenkilöstön kulkeminen lentoasemalla työasuun pukeutuneena työvälineet mukanaan ole työajaksi luettavaa aikaa.

Lentoaseman jonotuspuomit ja -liinat

Työneuvoston lausuntoon TN 1491-22 kannattaa tutustua, jos pohditaan, onko työmatkasta jokin osa työaikaa silloin, kun työntekijä kulkee ennen työn teon alkamista työpaikalla työn­antajan edellyttämään työasuun pukeutuneena mukanaan työvälineitä.  

SAK pyysi työneuvostolta lausuntoa siitä, miltä osin lentohenkilöstön siirtyminen lentoaseman ulko-­ovilta lennon lähtöportille tai asemataso­kuljetuksen lähtöportille on työaikalain mukaista työaikaa.  Työnantaja oli muuttanut kesäkuussa 2021 lentohenkilöstön työprosessia, mikä oli vaikuttanut työtehtävien alkamispaikaan ja alkamishetkeen lennolle lähdettäessä. Muutoksen jälkeen lentohenkilöstön työ ja työaika alkavat lentokoneen tai asematasokuljetuksen lähtöportilta, jolloin alkaa työtehtävien suorittaminen eli lennonvalmistelu lähtöportilla tai lentokoneessa.

Lentohenkilöstö käyttää työajalla työasua, jonka on oltava puettuna työajan alkaessa. Useimmiten työasu tai osa siitä on puettuna jo lentoasemalle saavuttaessa. Osa vaihtaa työasun ylleen vasta toiminta­keskuksen sosiaalitiloissa. Lähtöportin lähellä ei ole tiloja työasun pukemiseen.

Lentohenkilöstö kulkee lentokoneen tai asema­taso­kuljetuksen lähtöportille turvatarkastuksen kautta, joskus myös passintarkastuksen kautta. Kulkemiseen mene aikaa noin 10–30 minuuttia.

Lentäjillä on mukanaan iPad ja matkapuhelin. Matkustamohenkilökunnalla on mukanaan matkapuhelin. Suurella osalla lentohenkilöstöä puhelin on työsuhdepuhelin ja henkilökohtaisessa käytössä. Henkilökunnan mukaan on yleistä, että lentoasemalla matkustajat pysäyttelevät lentohenkilöstöä ja kysyvät neuvoa. Henkilöstöllä ei ole velvollisuutta palvella matkustajia, mutta neuvonnasta kieltäytymistä ei koeta välttämättä mahdolliseksi.

 

Työajaksi luettava aika

Työneuvoston mukaan se, että lentohenkilöstö joutuu selvittämään lentonsa lähtöportin, kulkemaan turvatarkastuksen ja mahdollisesti passintarkastuksen kautta, rinnastuu työpaikoilla yleisesti käytettäviin järjestelyihin. Työpaikoilla voidaan joutua kulkemaan pitkiäkin matkoja, jotta työn suorituspaikka saavutetaan.

Työneuvoston mukaan lähtöportin tarkistaminen, turvatarkastus ja mahdollinen passintarkastus eivät ole saatujen selvitysten mukaan työtehtävien suorittamista. Työnantaja ei ole määrännyt sen ajan käytöstä, joka kuluu lentokentällä lähtöportille kulkemiseen.

Työaikalaissa on säädetty, milloin matkaan käytetty aika voi muuttua työajaksi (työaikalaki 3 §). Pääsääntönä on, että työntekijän matkat kodista tai muusta paikasta työntekopaikalle (ja sieltä pois) eivät ole työaikaa. Matkaan käytetty aika voi olla poikkeuksellisesti työajaksi luettavaa aikaa, mikäli matkustaminen muuttuu pelkän kulkemisen sijasta työsuoritukseksi.

Matkustajien neuvonta ei  kuulu lentohenkilöstön työtehtäviin. Työneuvoston mukaan on ymmärrettävää, että lentohenkilöstö auttaa matkustajia mahdollisuuksiensa ja käytettävissään olevan ajan puitteissa. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta työaikalain 3 §:n tulkintaan.

Velvollisuus tai käytännössä syntyvä pakko käyttää matkan aikana työnantajan määräämää asustetta tai kuljettaa mukanaan puhelinta tai iPad-laitetta eivät voi johtaa siihen, että kulkeminen muuttuu työsuoritukseksi. Päätelmää tukee työaikalain perusteluissa oleva maininta, jonka mukaan lepoaikaa on aika, jona työntekijällä on mahdollisuus järjestää ajankäyttönsä ilman suurempia velvoitteita ja keskittyä omiin asioihinsa.

Työneuvosto toteaa myös, että työhön kuljettaessa työntekijä ei voi yleensä toimia samalla tavoin kuin vapaa-ajallaan. Matkustamisen aikana ajankäyttöä rajoittaa jo pelkkä liikkuminen. Siihen ei vaikuta se, onko työntekijällä työasu jo päällään tai kuljettaako hän mukanaan esimerkiksi puhelinta.

Matkapuhelin ja iPad ovat yleensä myös henkilö­kohtaisessa käytössä ja niiden mukana kuljettamisen syy ei liity pelkästään työhön. Näitä laitteita ei työneuvoston käsityksen mukaan voi pitää sellaisena, että niiden kuljettaminen tekisi kulkemisesta työaikaa.

Lentokentällä kulkemiseen siirryttäessä työn aloituspaikalle saattaa liittyä seikkoja, jotka ovat enemmän työntekijän vaikutusmahdollisuuksien ulko­puolella kuin muun tyyppisessä ympäristössä liikuttaessa. Siitä huolimatta kyse on tavanomaisesta kodin ja työpaikan välisestä työmatkasta, jonka työntekijä kulkee omalla ajallaan.

Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen erityisviranomainen. Lausunnot eivät ole sitovia, mutta ne kannattaa ottaa huomioon.

 

17.2.2023