Statistik
6
/2016

Margareta Heiskanen, utredningschef
Bild: Pixhill

Årsarbetstiderna varierar mellan olika sektorer

Arbetstiderna förändras långsamt under årens lopp. Årsarbetstiden i kommunsektorn är klart kortare än i andrasektorer.

Arbetstiderna och de arbetade timmarna varierar enligt de strukturella förändringarna i sysselsättningen och personalen. Om exempelvis deltidsarbete blir vanligare blir den genomsnittliga veckoarbetstiden kortare.

Den utförda arbetstiden per vecka förkortas av semestrar och annan frånvaro och förlängs av övertidsarbete.

Arbetstiderna varierar också mellan olika branscher och yrken samt enligt arbetsgivarsektor.

Arbetstiderna förändras rätt långsamt från ett år till ett annat

År 2015 var löntagarnas ordinarie veckoarbetstid i huvudsyssla i genomsnitt 36,2 timmar och den utförda veckoarbetstiden 35 timmar.

Företagarna hade den längsta arbetstiden (inklusive företagarens familjemedlemmar) nämligen en ordinarie veckoarbetstid på 40,7 timmar och en utförd veckoarbetstid på 38,8 timmar.

Den utförda årsarbetstiden i kommunsektorn är cirka 1 500 timmar

Löntagarnas utförda årsarbetstid var i medeltal 1 574 timmar år 2015. De utförda årsarbetstiderna har de senaste åren varit ungefär de samma i den privata och i den statliga sektorn. Den utförda årsarbetstiden i kommunsektorn är klart kortare än i andra sektorer.

Kvinnornas utförda arbetstid förkortas mer än männens bland annat på grund av familjeledigheter. År 2015 var den utförda årsarbetstiden för kvinnliga löntagare 1 469 timmar och för manliga löntagare 1 685 timmar.

 

8.12.2016