Tilastot
3
/2021

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Osa-aikatyö yleistynyt lääkäreillä

Kuntasektorilla osa-aikatyötä tekee noin joka seitsemäs palkansaaja. Yleisintä osa-aikatyö on lääkäreillä, harvinaisinta teknisten sopimusalalla ja opettajilla. Naisista useampi tekee osa-aikatyötä kuin miehistä.

Sairaalalääkäri selin katsomassa monitoria. Kuva: Pixhill

Osa-aikatyön suosio ei ole kokonaisuutena juuri muuttunut kunta-alalla viimeisen lähes 20 vuoden aikana. Vuonna 2003 osa-aikaisia oli 12,3 prosenttia kuntasektorin työvoimasta. Vuonna 2020 heitä oli 13,8 prosenttia. Nyt ollaan hyvin lähellä huippuvuosia 2011–2013, jolloin yli 14 prosenttia kunta­sektorin työntekijöistä oli osa-aikaisia.

Osa-aikatyö vähentynyt opettajilla

Kuntasektorin suurimman sopimusalan KVTES:n alla työskentelevistä 15,7 prosenttia on osa-aikaisia. KVTES:n sopimusalalla osa-aikaisten osuus on ollut tarkasteluajanjaksolla varsin tasainen vaihdellen noin 14 prosentin ja lähes 16 prosentin välillä.

Opettajien sopimusalalla vuosina 2011–2013 osa-aikaisten osuus oli yhdeksän prosenttia, mutta on laskenut nyt noin 6,5 prosentin tasoon. Teknisten sopimusalalla 15 vuotta sitten osa-aikaisia oli noin seitsemän prosenttia, mutta heidän osuutensa on nyt tippunut alle viiden prosentin.

Lääkärien sopimusala on kehittynyt muista kunta-­alan sopimuksista poiketen. Lääkärien sopimus­alalla osa-aikatyö on ollut aina kuntasektorin sopimusaloista yleisintä. Vuonna 2003 lääkäreistä osa-aikaisia oli vajaa 14 prosenttia sopimuksen piiriin kuuluvista, nyt vuonna 2020 osuus on noussut jo vajaaseen 23 prosenttiin. Terveyskeskuksissa osa-aikatyö on yleisempää kuin sairaaloissa.

Lääkärien työviikot ovat muista ammattiryhmistä poikkeavia. Lääkäreillä erilaiset sivutyöt, kuten yksityisvastaanoton pito on muita ammattiryhmiä yleisempää. Lisäksi lääkärien työviikkoon kuuluu monella myös säännöllisen työajan lisäksi tehtävä päivys­tystyö, mikä lisää työsidonnaisuutta.

Nuorimmat ja iäkkäimmät eniten osa-aikatyössä

Osa-aika työtä tehdään eniten nuoremmissa ja vanhemmissa ikäluokissa. Miehissä yhteys on erityisen selkeä. Alle 35 vuotiaista miehistä osa-aikaisia on noin joka kahdeksas. 40–60-vuotiaissa miehissä osa-aikaisia on noin seitsemän prosenttia. 60–64-vuotiaista miehistä osa-aikaisia on noin 12 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneistä jo noin 20 prosenttia.

Naisissa osa-aikatyön suosio vaihtelee vähemmän iän mukaan. Alle 45-vuotiaista karkeasti joka kuudes nainen on osa-aikainen. Mielenkiintoisesti 25–29 vuotiaissa osa-aikaisten osuus on vain reilut 12 prosenttia, kun esimerkiksi 35–39 vuotiaissa osa-aikaisia on noin joka viides. 45–60 vuotiaista naisista noin 11 prosenttia on osa-aikaisia, mutta 60–64 vuotiaista naisista noin joka viides ja 65 vuotta täyttäneistä naisista jo lähes joka neljäs.

Lääkärien osa-aikatyö yleistynyt alle 60-vuotiailla

Lääkärimiehistä osa-aikatyötä teki 11 prosenttia vuonna 2003 ja lähes 18 prosenttia vuonna 2020. Naislääkäreistä osa-aikaisia oli 16 prosenttia vuonna 2003 ja 26 prosenttia vuonna 2020.

Lääkärien osa-aikatyö on kasvanut muissa ikäryhmissä, mutta yli 60-vuotiassa se on laskenut selvästi. Osittain tätä selittää työurien pituuden muuttuminen tarkastelujaksolla. Yli 60-vuotiaiden osuus kuntasektorilla työssä olevista lääkäreistä oli noin viisi prosenttia vuonna 2003, mutta vuonna 2020 lähes 12 prosenttia kuntasektorin työssä olevista lääkäreistä oli täyttänyt 60 vuotta.

Mieslääkäreillä osa-aikatyötä tekevien osuus on yli kaksinkertaistunut alle 50-vuotiailla lääkäreillä. Nykyisin jopa useampi kuin joka viides 40–49-vuotias mieslääkäri on osa-aikainen, kun vuonna 2003 näin oli harvempi kuin joka kymmenes. 40–49-vuotiaista naislääkäreistä lähes 30 prosenttia on osa-aikaisia, kun aiemmin näin oli harvempi kuin joka kuudes.

10.6.2021

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT