Sopimukset
6
/2016

Hannu Freund, neuvottelupäällikkö
Kuva: Pixhill

Työajan lisäys tukee opetussuunnitelman toteuttamista

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan lisääminen helpottaa opettajien yhteistyön johtamista. Monissa kunnissa on pähkäilty syksyllä perusopetuksen arviointikeskustelujen suhdetta OVTES:n työaikamääräyksiin.

Tetrispalat

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma johtaa monessa kunnassa oppilaan arviointikäytäntöjen muuttumiseen. Kilpailukykysopimus lisää opettajatyöpäivä- ja yhteissuunnittelutyöaikamääräysten (OVTES osio B 14 § ja Liite 1 6 §) kautta opettajan työaikaa 1.2.2017 lukien. Yhteissuunnittelutyöajan sisältöön ei ole sovittu muutoksia.

OVTES:n yhteissuunnittelutyöaikaa koskevalla määräyksellä on haluttu selkeyttää rehtorin mahdollisuuksia edistää opettajien, vanhempien ja muiden viranomaisten yhteistyötä. Suunnitteluajan sisältö määrittyy melko väljästi ja paikallisille soveltamiskäytännöille on jätetty tilaa.

Opettajien tehtäviin on aina kuulunut esimerkiksi yhteydenpito vanhempiin, mutta yhteissuunnitteluajan pitää olla työmäärältään rehtorin säänneltävissä. Esimerkiksi opettajan ja vanhempien kanssa käyty Wilma-viestittely ei ole työmäärältään rehtorin hallinnassa. Jos Wilma-viestittely luettaisiin yhteissuunnitteluun, voisi siihen määrätty enimmäistuntimäärä ylittyä ilman, että rehtori voi asiaan vaikuttaa.

Sen sijaan esimerkiksi määrämuotoiset tapaamiset vanhempien kanssa ovat tyypillisesti rehtorin työnjohdon piirissä ja niiden lukeminen yhteissuunnitteluaikaan on perusteltua.

Oppilasarviointi on kuulunut aina opettajan tehtäviin, josta ei makseta erillistä korvausta. Oppilasarvioinnin tapa tai siihen käytetty väline (esim. Wilma) ei itsessään tee arviointityöstä opettajalle erikseen korvattavaa tai yhteissuunnittelutunteihin luettavaa.

Toisaalta, jos arviointikeskustelussa on läsnä oppilaan vanhemmat (esimerkiksi ns. vanhempainvartit), ei ole syytä muuttaa käytäntöä tämän ajan lukemisesta yhteissuunnitteluun.

8.12.2016

Yhteystiedot

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT