Sopimukset
6
/2016

Anne Kiiski, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Muutoksia työturvallisuuteen ja palvelussuhteiden ehtoihin

Maatalouslomittajien työturvallisuus paranee, kun maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki muuttuu vuoden 2017 alussa. Maatalouslomittajien työaika pitenee ja lomarahoja leikataan helmikuun 2017 alusta lukien samojen periaatteiden mukaan kuin muillakin KVTES:n piirissä työskentelevillä.

Lomituspalvelulaki muuttuu 1.1.2017 lukien. Maatalouslomittajien työturvallisuutta koskevassa muutoksessa on otettu huomion KT:n esittämät vaatimukset. Maatalouslomittajien työturvallisuus paranee, ja lakiin kirjataan työnantajalle oikeus tehdä työnjohdollisia tilakäyntejä.

Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käyttävän maatalousyrittäjän on huolehdittava ennen lomituspalvelun alkamista ja lomituksen aikana, että maatalousyrityksen olosuhteet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset.

Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käyttävän maatalousyrittäjän ja paikallisyksikön tulee toimia yhteistyössä työturvallisuuden takaamiseksi.

Paikallisyksiköllä ei ole velvollisuutta järjestää lomituspalveluja, jos maatalousyrittäjä ei salli paikallisyksikön edustajan lomituksen järjestämiseen liittyviä käyntejä tai paikallisyksikön edustajan, lomittajan työnantajan ja työnantajan edustajan työnjohtamiseen tai lomittajan työturvallisuuden tarkastamiseen liittyviä käyntejä maatalousyrityksessä tai jos maatalousyrityksen olosuhteet eivät täytä lomituksen työturvallisuudelle asetettuja vaatimuksia.

Lomituksen järjestämisestä kieltäytymisestä tehdään valituskelpoinen ja perusteltu hallintopäätös. Vastaavanlainen säännös on lisätty turkistuottajien lomituspalvelusta annettuun lakiin.

Mikäli maatalousyrittäjä tai turkistuottaja ei kykene hoitamaan työsuojeluvelvoitteitaan yhdessä paikallisyksikön kanssa, hänellä on mahdollisuus hakea ja saada itse järjestettyä lomitusta.

Lomituspalvelulakiin on tehty myös työeläkejärjestelmän uudistuksesta johtuvat muutokset.

Muutoksia palvelussuhteen ehtoihin

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) 2017 tulee voimaan 1.2.2017 myös maatalouslomittajien palvelussuhteiden osalta. Kuntatyönantaja-lehdessä 5/2016 sekä yleiskirjeessä 4/2016 ja sen liitteissä on selostettu sopimusmuutoksia.

Työaika pitenee

Maatalouslomittajien säännöllinen työaika pitenee 30 minuuttia viikkoa kohden. Muutoksen yhteydessä myös arkipyhälyhennyksen pituutta on muutettu.

Maatalouslomittajien säännöllinen työaika on viikossa 38 tuntia 45 minuuttia, kahdessa viikossa 77 tuntia 30 minuuttia ja 155 tuntia neljässä viikossa.

Arkipyhälyhennys on 7 tuntia 45 minuuttia.

Lomarahaa vähennetään

Lomarahojen vähentämistä koskeva erillinen sopimus tulee voimaan 1.2.2017 ja se koskee myös maatalouslomittajia. Lomarahojen leikkaus koskee 1.2.2017–30.9.2019 maksettavia lomarahoja. Lomarahaprosentit ovat tällöin 4,2, 3,5 ja 2,8 prosenttia.

8.12.2016

Yhteystiedot

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Muita artikkeleita aiheesta