Lainsäädäntö
1
/2020

Teksti: Eeva Vesterbacka, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Tehtävämuutos ei lisännyt tehtävän kokonaisvaativuutta

Työtuomioistuin antoi marraskuussa 2019 tuomion, joka koski isyyden tunnustamisen vastaanottamisen merkitystä terveyden-hoitajien tehtävä-kohtaiseen palkkaan.

Kuva: Pixhill.

Kunnan neuvolaterveydenhoitajien tehtäviin oli vuonna 2016 tullut uutena tehtävänä isyyden tunnustamisen vastaanottaminen raskausaikana tilanteessa, jossa vanhemmat eivät ole naimisissa.

Isyyden tunnustamisen vastaanottamisen tehtävään kuuluivat isyyden tunnustaminen sekä mahdollisten yhteishuoltosopimusten vastaanottaminen ja näihin liittyvien oikeusvaikutusten selvittäminen osapuolille.

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo nosti 2018 työtuomioistuimessa kanteen kuntaa ja Kuntatyönantajia vastaan. Kanteen mukaan neuvolaterveydenhoitajien tehtäväkohtainen palkka ei ollut määräytynyt kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti siitä lukien, kun neuvolaterveydenhoitajille oli määrätty uutena tehtävänä isyyden tunnustamisen vastaanottaminen.

Järjestön kanteessa katsottiin, että kyseessä oli KVTES II luvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeessa tarkoitettu lisätehtävä ja -vastuu, josta olisi pitänyt maksaa lisää tehtäväkohtaista palkkaa.

Kunnalle vaadittiin lisäksi hyvityssakkoja KVTES:n tieten rikkomisesta. Kuntatyönantajille vaadittiin hyvityssakkoja valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Tehtäväkohtaisen palkan korottamiseen ei aihetta

KT, kunta ja kuntayhtymä (neuvolaterveydenhoito siirtyi 2019 kuntayhtymälle) vastasivat kanteeseen, että kyse ei ole lisätehtävästä ja -vastuusta eikä vaativasta tehtäväkokonaisuudesta vastaamisesta. Kyse on lakiin perustuvasta uudesta, yksittäisestä tehtävästä, joka ei nosta terveydenhoitajan tehtävän kokonaisvaativuutta eikä siten myöskään palkkaa.

Työtuomioistuin hylkäsi kanteen yksimielisesti lausuen, ettei isyyden tunnustamisen vastaanottamisessa ole kysymys KVTES II luvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeessa tarkoitetusta lisätehtävästä ja -vastuusta.

Työtuomioistuin katsoi, että kunnassa neuvolaterveydenhoitajien tehtävän vaativuuden arviointi oli perustunut KVTES:n mukaisesti päivitettyyn tehtäväkuvaukseen. Tehtävän vaativuus oli arvioitu uudelleen KVTES:n mukaisesti niin, että kokonaisvaativuudessa tapahtuneet muutokset oli huomioitu.

Työtuomioistuin katsoi, että kunta oli perustellusti voinut KVTES:n perusteella päätyä siihen, että neuvolaterveydenhoitajien tehtävien vaativuus ei ollut olennaisesti muuttunut eikä tehtäväkohtaisen palkan korottamiselle ole ollut aihetta.

Työtuomioistuin tuomio 2019:113

 

4.2.2020

Yhteystiedot

Eeva Vesterbacka

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2052
Matkapuhelin:
+358 40 701 5507
Sähköposti:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT