Oikeustapaukset
2
/2019

Mirja-Maija Tossavainen, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Kuntatyönantaja voi tehdä muutoksia työvuoroluetteloon

Työtuomioistuin on hylännyt useiden palkansaajajärjestöjen yhdessä esittämän kanteen, jossa haettiin uutta tulkintaa työvuoroluettelojen muuttamiseen. KT Kuntatyönantajat ja järjestöt olivat eri mieltä työnantajan oikeudesta tehdä muutoksia luetteloihin.

Tuomarin nuija. Kuva: Pixhill.

Kiistassa oli kyse siitä, että jos työnantajalla on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen III luvun 30 §:ssä tarkoitettu perusteltu syy muuttaa työvuoroluetteloa, onko työnantajalla oikeus tehdä vastaava muutos myös muualle työvuoroluetteloon siten, ettei säännöllinen työaika tasoittumisjaksolla ylity tai alitu.

Kantajaliittojen mukaan määräyksessä edellytetään, että molemmille muutoksille pitää olla itsenäinen, perusteltu syy. KT katsoi, että työnantaja voi perustellusta syystä muuttaa työvuoroluetteloa samanaikaisesti siten, että työtunteja lisätään toisaalle ja vähennetään toisaalta.

Työtuomioistuin katsoi, että KVTES III luvun 30 §:n 2 momentin tarkoitusta vastaa parhaiten KT:n tulkinta.

Voimassa olevassa kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa 2018–2019 asiasta määrätään vastaavasti III luvun 28 §:ssä.

9.4.2019

Yhteystiedot

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT