Oikeustapaukset
4
/2016

Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Apulaisrehtorin tehtävän sai muuttaa määräaikaiseksi

Korkein hallinto-oikeus antoi 4.3.2016 ratkaisun, jossa käsiteltiin opettajaviranhaltijalle määrätyn apulaisrehtorin tehtävän muuttamista virantoimitusvelvollisuuden muutoksena toistaiseksi määrätystä määräaikaiseksi. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muutettu.

Tapauksessa kunta oli muuttanut opettajaviranhaltijalle määrätyn apulaisrehtorin lisätehtävän määräaikaiseksi virantoimitusvelvollisuuden muutoksena. Päätöstä perusteltiin kunnan opetustoimen johtamisjärjestelyjen kehittämis- ja selkeyttämistarpeella.

Päätöksestä valitettiin sillä perusteella, että apulaisrehtorin tehtävien poisottaminen tai tehtävän muuttaminen määräaikaiseksi olisi edellyttänyt viranhaltijalain 37 §:n mukaisia irtisanomisperusteita.

Oikeus puolestaan totesi, että apulaisrehtorin tehtävä ei ollut virka vaan lisätehtävä, jota valittaja oli hoitanut oman perusopetuksen lehtorin virkansa ohella ja josta oli maksettu erilliskorvaus.

Valittajan virka-asema opettajaviranhaltijana ei muuttunut, joten tehtävän poisottaminen ei edellyttänyt irtisanomisperusteita. Kyseessä oli virantoimitusvelvollisuuden muutos, jonka kunta oli perustellut asianmukaisesti toiminnan uudelleen järjestelyjen tarpeella.

KHO 4.3.2016 t. 695

14.9.2016

Yhteystiedot

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT