Oikeustapaukset
1
/2016

Eeva Nypelö, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Ratkaisu epäpätevyysalennusta koskevassa tapauksessa

KT:n kanta on voittanut työtuomioistuimessa riidan, joka koski KVTES:iin 2010–2011 sisältynyttä ns. epäpätevyysalennuspykälää (4 §).

Kuva: Pixhill.

Tapauksessa oli kyse lastenhoitajan tehtävissä päiväkodissa työskennelleestä lähihoitajasta, jolla ei ollut koulutuksessaan lasten ja nuorten suuntautumisvaihtoehtoa. Työnantaja oli tehnyt puuttuvan suuntautumisvaihtoehdon vuoksi hoitajan palkkaan viiden prosentin epäpätevyysalennuksen. Hoitaja teki myös vähemmän vaativia tehtäviä kuin pätevät lastenhoitajat. Erimielisyys koski sitä, oliko työnantajalla oikeus tehdä epäpätevyysalennus puuttuvan koulutuksen vuoksi.

Työtuomioistuin katsoi tuomiossaan, ettei hoitajalla ollut KVTES:ssä edellytettyä soveltuvaa koulutusta tai muutakaan pätevyyttä ja että työnantajalla oli oikeus tehdä kyseisessä tapauksessa epäpätevyysalennus.

Riidan kohteena ollut pykälä ei enää sisälly nykyiseen KVTES:iin.

11.2.2016

Yhteystiedot

Eeva Nypelö

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2114
Matkapuhelin:
+358 50 343 3034
Sähköposti:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Muita artikkeleita aiheesta