Lainsäädäntö
5
/2016

Riitta Arko, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Sosiaalihuollon ammattilaisten rekisteröidyttävä Suosikkiin

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden on vuoden 2017 loppuun mennessä haettava laillistamista tai nimikesuojausta ja rekisteröidyttävä Suosikkiin. Uusien alalle tulevien kannattaa rekisteröityä välittömästi.

Auttava käsi

Valvira avasi sosiaalihuollon ammattilaisten Suosikki-rekisterin elokuussa. Rekisteristä voi tarkastaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden. Palvelu on kaikille avoin, ja tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Rekisteristä löytyvät nyt yli 1 000 sosiaalihuollon ammattihenkilön tiedot.

Tulevaisuudessa kukaan ei voi työskennellä vakituisesti sosiaalityöntekijänä, sosionomina tai geronomina ilman laillistusta eikä käyttää lähihoitajan, kodinhoitajan tai kehitysvammaistenhoitajan ammattinimikettä ilman rekisteröitymistä Suosikkiin.

Työnantajien tarkistettava rekisteröinti uusia rekrytoitaessa

Meneillään on siirtymäaika, jossa niillä sosiaalihuollon ammattihenkilöillä, jotka olivat työ- tai virkasuhteessa 29.2.2016, on vuoden 2017 loppuun saakka aikaa hakea laillistamista tai nimikesuojausta. Siirtymäajan jälkeen eli 2018 alussa kaikki sosiaalihuollon ammattihenkilöt löytyvät rekisteristä.

Uusien alalle työhön pyrkivien on syytä rekisteröityä välittömästi. Korkeakoulut kehottavatkin opiskelijoita rekisteröitymään työnsaannin varmistamiseksi. Kuntatyönantajien kannattaa uusia työntekijöitä rekrytoidessaan tarkistaa, että rekisteröinti on kunnossa, koska viranhaltija tai työntekijä ei voi toimia sosiaalihuollon ammatissa ilman rekisteröintiä.

Kuntatyönantajien on syytä kertoa rekisteröinnin välttämättömyydestä henkilöstölleen, jotta vältyttäisiin ikäviltä tilanteilta 1.1.2018. Mikäli rekisteröinti on laiminlyöty, henkilö ei voi toimia enää tehtävissään.

Säännökset sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, rekisteröinnistä ja ammattitoiminnan valvonnasta ovat laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri Suosikki ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri Terhikki hyödyntävät samaa julkista tietopalvelua.

27.10.2015