Lagstiftning
5
/2016

Riitta Arko, arbetsmarknadsjurist
Bild: Pixhill

De anställda inom socialvården ska registrera sig i Suosikki

Yrkesutbildade personer inom socialvården ska före utgången av 2017 ansöka om legitimering eller skyddad yrkesbeteckning och registrera sig i Suosikki. Det lönar sig för nya som söker sig till sektorn att registrera sig omedelbart.

Auttava käsi

Valvira öppnade i augusti registret Suosikki för yrkesutbildade inom socialvården.

I registret kan man kontrollera yrkesbehörigheten hos yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Tjänsten är öppen för alla, och uppgifterna uppdateras en gång i dygnet.

I registret finns nu uppgifter om över 1 000 yrkesutbildade inom socialvården.

I framtiden kan ingen arbeta som ordinarie socialarbetare, socionom eller geronom utan legitimering eller använda yrkesbeteckningen närvårdare, hemvårdare eller vårdare av personer med utvecklingsstörning utan att vara registrerad i Suosikki.

Arbetsgivarna ska kontrollera registreringen av nyanställda

För närvarande pågår en övergångsperiod under vilken yrkesutbildade personer inom socialvården som var anställda i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande 29.2.2016 har tid till utgången av 2017 att ansöka om legitimering eller skyddad yrkesbeteckning. Efter övergångsperioden, dvs. i början av 2018 finns alla yrkesutbildade inom socialvården i registret.

Det lönar sig för nya som söker arbete inom sektorn att registrera sig omedelbart. Högskolorna rekommenderar också studerande att registrera sig för att försäkra sig om att  få arbete.

När de kommunala arbetsgivarna rekryterar nya arbetstagare har de anledning att kontrollera att registreringen är i sin ordning, för en tjänsteinnehavare eller arbetstagare kan inte arbeta inom ett socialvårdsyrke utan att vara registrerad. 

Kommunala arbetsgivare har anledning att informera sin personal om att registrering är nödvändig, för undvikande av otrevliga situationer 1.1.2018. Om registreringen försummats får en person inte längre sköta sitt uppdrag.

Bestämmelser om beviljande av rätt för de centrala yrkesgrupperna inom socialvården att utöva sitt yrke, registrering av denna rätt och tillsyn över yrkesutövningen ingår i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården (Suosikki) och centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki) utnyttjar samma offentliga datatjänst.

 

27.10.2015