Ledare
3
/2024

Mervi Itkonen, chefredaktör

Kärnan i den mjuka säkerheten

Vad betyder säkerhet för dig? Tänker du på gränsstängsel, hundar och jaktplan? Eller en varm skolmåltid, tidigt plogade gator, hälsocentralen och specialiserad sjukvård?

Traditionellt har man talat om hård och mjuk säkerhet, men den indelningen har också ifrågasatts. Båda behövs. De hänger ihop.

Den senaste tiden har finländarnas säkerhetskänsla skakats av flera krig, kriser och våldsdåd. Kommunerna och välfärdsområdena samt de företag de äger erbjuder säkerhet. Känslan av att någon bryr sig om, fostrar, vårdar, tar hand om och fångar upp.

Säkerhet behövs också för dem som ger andra säkerhet: anställda som i arbetet ställs inför skrämmande och farliga situationer. Arbetsgivaren ansvarar för arbetssäkerheten och ska kartlägga risker och förebygga faror. Alla risker kan ändå inte elimineras. På sidorna 6–14 berättar vi hur Vanda och Norra Karelens välfärdsområde bygger upp säkerheten.

Ibland är det de mjuka sakerna, såsom träning i emotionell kompetens och god utbildningsplanering, som är avgörande.

7.6.2024