Case kommunen
3
/2024

Texti: Hertta-Mari Kaukonen, Bild: Eeva Anundi

”Säkerheten är lika viktig som läroplanen!”

Skolskjutningen i Viertola chockade  Finland i april. Kirsi Paukku, distriktschef för den grundläggande utbildningen i Vanda, och Kirsi Lahti, rektor för Päiväkummun koulu, säger att säkerheten ökar med stärkt gemenskap.

Kirsi LAhti ja Kirsi Paukku.

Grundskolorna i Vanda har infört olika kriskort med konkreta instruktioner för farliga situationer. Utrymning av klassrummen på grund av brand övas regelbundet, samt att ta skydd inomhus på grund av till exempel giftiga gaser eller skolattacker.

– Att ta skydd inomhus övas varje år med lärarna utan elever, säger Kirsi Paukku, distriktschef för den grundläggande utbildningen i Vanda. 

Målet med övningen är att lära sig att snabbt låsa ytterdörrar så att en beväpnad angripare som håller på att närma sig skolan inte alls kan ta sig in.

Skolbyggnadernas olika delar kan också avskiljas med låsta dörrar, vilket begränsar möjligheten att ta sig från ett klassrum till ett annat. Vid övningarna behandlas också hur man gör en nödanmälan.

I övningarna ingår att tänka ut hur man ska gå till väga i hotfulla situationer, så att lärarna inte behöver fundera på det första gången en verklig fara hotar. Samtidigt diskuteras de känslor som övningarna väcker, säger Kirsi Lahti, rektor för Päiväkummun koulu.

 

Skjutningen upprörde hela skolvärlden 

Viertolan koulu i Vanda drabbades av en tragedi den andra april när en elev kom till skolan med ett vapen. En lärare lyckades övertala den beväpnade eleven att lämna klassrummet, vilket möjligtvis räddade flera barns liv. Men tre av barnen träffades av skotten.

Det hör till lärarens uppgifter att skydda sina elever och föra in dem bakom låsta dörrar, säger Kirsi Paukku. Ingen ska behöva riskera sitt liv eller sin hälsa genom att närma sig en beväpnad angripare.

– Vi övar inte övertalning av angripare, det är i första hand myndigheternas uppgift att avlägsna angriparen från platsen. I detta fall kan läraren och eleven ha känt varandra så väl att situationen löste sig, säger Paukku.

Trots alla övningar var den verkliga skolskjutningen i Vanda en fullkomlig chock för både Kirsi Paukku och Kirsi Lahti.

Tisdagen var en sorgedag. Följande dag diskuterade alla lärare i grundskolorna i Vanda det skedda med sina elever.

På onsdagar brukar skolorna i Vanda ha en gemensam planeringsstund. Efter skolskjutningen användes planeringsstunden till debriefing, där personalen fick dela med sig av sina tankar om tragedin.

– Lärarna talade mycket öppet om sina känslor. Vissa kom dessutom och talade i enrum med mig, för de behövde personligt stöd, säger Kirsi Lahti.

Skolorna i Vanda uppmanade eleverna att tala med både lärare, psykologer, kuratorer och hälsovårdare. Men vad kan vi göra för att se till att liknande skolattacker inte upprepas?

 

Emotionellt lärande ökar tryggheten

Kirsi Paukku, distriktschef för den grundläggande utbildningen i Vanda, lyfter fram socialt och emotionellt lärande samt ingripande i mobbning. De är de effektivaste metoderna att öka säkerheten. Tekniska lösningar, som till exempel nödknappar, har mindre betydelse.

– I Vanda lär hela personalen regelbundet ut emotionella färdigheter och ingriper om de ser mobbning. För att de anställda ska kunna agera behöver de utbildning, säger Paukku.

Oönskat beteende motarbetas med helt grundläggande medel. Tidigare antogs det att eleverna vet vad gott ett uppförande är. Numera vet vi att också detta behöver läras ut.

– Vi kan inte bara uppmana en elev att uppföra sig väl, eftersom alla inte vet vad det betyder, säger Paukku. 

Vi behöver därför i detalj diskutera hur man ska bete sig och belöna eleverna med positiva kommentarer när de lyckas följa gemensamma spelregler.

– Arbetsron har förbättrats avsevärt i skolor där man tagit fram gemensamma spelregler och tillsammans förbundit sig till dem.

 

Att ingripa i mobbning är ett samarbete

Rektor Kirsi Lahtis lågstadieskola Päiväkummun koulu har cirka 320 elever. Päiväkumpu är ett småhusdominerat bostadsområde med nästan 4 000 invånare på gränsen mellan Sibbo och Vanda, långt från stadslivet i Vanda centrum. Också i Päiväkumpu chockerades invånarna av händelserna i Viertola, men rektor Kirsi Lahti verkar ändå vara lugn.

– Jag tycker att skolan känns trygg. Vi har förberett oss väl och vi kan snabbt reagera på exceptionella situationer, säger hon.

Skolorna har numera många planer, övningar, team och informationsmaterial som gäller säkerhet, och i årsklockan finns det inprickade datum då planerna uppdateras.

– Säkerheten är lika viktig som läroplanen, säger Lahti.

Enligt Kirsi Lahti skapas känslan av trygghet sist och slutligen i vardagliga möten.

– Det är ytterst viktigt att varje elev bemöts som en individ. Våra elever är gemensamma för hela skolan. Den som ser en mobbningssituation ingriper oberoende av vilken lärares elever det är fråga om, säger Lahti.

I Päiväkummun koulu tillämpas en samarbetsmodell för ingripande vid mobbning. Modellen går ut på att de inblandade eleverna hörs och sedan försöker man enas om att mobbningen ska upphöra. Elevernas vårdnadshavare kontaktas också.

Vid behov kan andra lärare, en psykolog, en kurator och skolans rektor delta i utredningen. Om skolans resurser inte räcker kan Hanna Rönnblom, specialsakkunnig vid ingripande i mobbning, anlitas.  

Päiväkummun koulu har klarat sig bra i skolhälsoenkäten och eleverna har rapporterat bara lite mobbning.

– Allt arbete vi utför bidrar till välbefinnandet och säkerheten i elevernas skoldag, säger Lahti om de goda resultaten.

 

Gemenskap är nyckeln till att må bättre

I Päiväkummun koulu har eleverna tagit fram principer för trygga rum och utformar klassens regler tillsammans med läraren.

– Samarbete skapar vi-anda och motiverar eleverna att följa de gemensamma reglerna, säger Kirsi Lahti

I Päiväkummun koulu tar alla tillsammans hand om eleverna. Lärarna och den övriga personalen träffar också vårdnadshavarna regelbundet, vilket bidrar till ett förtroendefullt klimat. 

– Förtroende skapas genom samarbete. Vi berättar om skolans vardag så att vårdnadshavarna kan lita på att vi tar hand om deras barn på bästa möjliga sätt, säger rektor Kirsi Lahti.

Enligt Lahti är eleverna viktiga för personalen, och lärarna finns där för barnen. Man samlas till föräldramöten och till olika evenemang.

 

Hela byns skolfest skapar välbefinnande

Den första lördagen i maj firades den traditionella Päiväkumpudagen i Päiväkummun koulu. Det är en fest i skolan för hela stadsdelen.  

På skolgården ordnade föräldraföreningen ponnyritt, hinderbana för käpphästar, ansiktsmålning och en buffetförsäljning för att samla in pengar till stipendier och lägerskola för eleverna.

– Det är just vid sådana här evenemang där man har roligt tillsammans, som man lär känna varandra, grannens barn och andra vårdnadshavare. Det här är det bästa man kan göra, säger Lahti.

Hon har fog för sina ord, för det är just vi-andan som skapar en konkret känsla av trygghet. När alla elever känner sig som en del av skolgemenskapen vill ingen skada en enda av dess medlemmar.

14.6.2024