Ledare
4
/2023

Mervi Itkonen, chefredaktör

Från kassajobb till lärare

Alla talar nu om sysselsättning. Arbetsgivarna lider av personalbrist, staten av underskott, de arbetslösa av utsiktslöshet. Vad kan då göras?

I detta nummer av KT-lehti beslutade vi ta itu med sysselsättningen. Temat är aktuellt, eftersom kommunerna bereder en stor AN-reform som sker vid årsskiftet 2025. Samtidigt kämpar regeringen med att höja sysselsättningsgraden.

Kommunerna går in för AN-reformen med mycket olika utgångslägen. På s. 8 kan du läsa om hur Kajanaland lyckats höja sysselsättningsgraden till rekordnivå under sitt kommunförsök. Även Södra Karelens kommuner har samarbetat väl i främjandet av sysselsättningen, utan kommunförsök (s. 12).

Mycket kan uppnås med sysselsättningsåtgärder, men även andra metoder behövs. En bra tanke ges i Juho Ruskoahos kolumn på s. 21: Tänk om vi faktiskt började öka antalet studieplatser och mängden högskoleutbildade? Utbildning förbättrar bevisligen möjligheterna till sysselsättning och även till familjebildning. Många smarta unga måste i åratal knacka på högskolornas dörrar. Mellanåren i butikskassan kan öka livserfarenheten, men ännu mer behöver vi socialarbetare, lärare, läkare och småbarnspedagoger.

15.9.2023