Asian tuntija
2
/2022

Text: Hanna-Kaisa Hämäläinen
Bild: Eeva Anundi

Arbetsgivarna behövs inom integration

Bahar Mozaffari uppmuntrar arbetsgivarna att modigare rekrytera invandrare och på så vis främja värdena i välfärdssamhället.

Vantaan osaamiskeskuksen projektipäällikkö Bahar Mozaffari.

Bahar Mozaffari vet hur svårt det är att få jobb för dem som har flyttat till Finland. Som 26-åring var hon tvungen att fly med sin lilla son från Iran, där hon är född, och kom slutligen till Finland. 

Nu har Mozaffari bott här över 15 år och har gjort en betydande karriär inom integration av invandrare. Som bäst arbetar hon i Vanda stads kompetenscenter.

I början upplevde hon dock den nya och främmande kulturen som övermäktigt svår.

– Jag minns att jag tänkte varför jag ens har kommit hit och vad jag egentligen gör här. Allt var främmande.

Enligt Mozaffari är det i synnerhet svårt för kvinnor som kommer från länder utanför EU, där landets kultur är mycket samhällscentrerad, att anpassa sig till Finland.

– I dessa kulturer är ojämlikheten starkt framträdande. Oberoende av om du är kvinna eller man måste du uppfylla samhällets förväntningar, säger Mozaffari.

I sådana kulturer är könsrollerna strama: det är kvinnornas sak att sköta barnen och hemmet, och männens sak att förtjäna uppehället. Kvinnornas ojämlika ställning gör att deras integrationsprocess är längre.

– Mannen har eventuellt anlänt till Finland före kvinnan, så han kan lite finska och har kommit in i arbetslivet eller söker jobb. Paret är således i en ojämlik ställning även sinsemellan, säger Mozaffari.

Bristfälliga språkkunskaper är ett svepskäl

Sysselsättningen av högt utbildade som har flyttat till Finland fördröjs ofta av långa processer med erkännande av examen. Det tar också länge att lära sig finska och det gör att sysselsättningen drar ut på tiden. Det är svårt framför allt för dem som har ett modersmål där det latinska alfabetet inte används. Utöver språkstudierna måste man skaffa sig jobbsökningsfärdigheter.

Enligt Mozaffari är integrationsutbildning den bästa platsen att lära sig språk och bekanta sig med livet och arbetskulturen i Finland. Den varar dock mindre än ett år.

– Under ett år utvecklas man inte till en sådan nivå som räcker till på arbetsmarknaden. Många invandrare vet inte var de kan få tilläggsutbildning. Om det är fråga om utsatta personer eller personer som har det svårt ekonomiskt kan de inte heller fördjupa sig tillräckligt bra i studierna, säger Mozaffari.

Hon anser dock att invandrarnas svaga sysselsättning inte kan förklaras med att språkkunskaper saknas, trots att man ofta hänvisar till det. Den strukturella diskrimineringen som riktar sig mot personer med utländsk bakgrund är ett mycket svårare problem.

– Jag uppmuntrar arbetsgivare att identifiera detta och fundera på om språkkunskaperna verkligen är orsaken?

I Mozaffaris egen arbetsgemenskap har nästan hälften av personalen invandrarbakgrund. Kompetenscentret har fått beröm för detta av sina klienter, eftersom arbetstagare med invandrarbakgrund ger motivation också åt dem som ännu försöker komma ut i arbetslivet.

Integration är en jämställdhetsgärning

Mozaffari är känd som en förespråkare för hållbar integration. Vid hållbar integration beaktas välfärdssamhällets värden: jämställdhet, självbestämmanderätt, jämlikhet och rättvisa.

– Genom hållbar integration strävar vi efter att var och en som har flyttat till Finland kan förverkliga sig själv i sin egen integrationsprocess. Slutresultatet av processen är att människan känner fullständig tillhörighet till detta samhälle och står för dess värden.

Arbetsgivarna har en viktig roll som genomförare av hållbar integration. Enligt Mozaffari bör arbetsgivarna förstå sitt eget ansvar som främjare av jämlika möjligheter.

– Numera kan man läsa på nästan varje arbetsgivares webbsidor att deras värden är öppenhet, jämställdhet, jämlikhet och så vidare. Min fråga är hur detta syns i rekryteringen av invandrare?

Mozaffari är ledsen på grund av många arbetsgivares invandrarfientliga attityder. 

– Jag ser varje dag hur invandrarnas kunnande går förlorat då man inte kan utnyttja deras kunnande, säger Mozaffari.

Hon uppmuntrar arbetsgivarna att vara modigare när de bemöter och rekryterar människor som representerar en främmande kultur. 

– Om invandrarna mår bra avspeglar det sig även positivt på finländarnas och samhällets välfärd.  


Vem är hon?

  • Bahar Mozaffari, projektchef

Bahar Mozaffari arbetar på Vanda kompetenscenter inom serviceområdet för utbildning på andra stadiet. Hon har arbetat med integration av invandrare sedan 2009.

10.4.2022

Muita artikkeleita aiheesta