Ledare
5
/2023

Mervi Itkonen, chefredaktör

Rekrytering är hårt arbete

Finland behöver årligen över 50 000 invandrare. Invandring är räddningen. En halv miljon saknas. Här är bara några exempel på hur man talar om arbets- och kompetensinvandring i offentligheten.

Mervi Itkonen, KT-lehden päätoimittaja

Medvetenheten om behovet av internationell rekrytering ökar, men själva rekryteringen kräver mer än bara medvetenhet. Det krävs hårt arbete, personalresurser – och pengar. Rekryteringstjänster kostar, konkurrensutsättningar kan bestridas och alla företag är inte lika skickliga. Vid internationell handel ökar också risken för missbruk. Exempelvis får yrkesfolk inte rekryteras från ursprungsländer som själva har brist på dem, och tröskelpengar får inte krävas.

Förutom siffror handlar det om människor. De som kommer från Myanmar eller Indien för att jobba behöver inskolning och språkutbildning, men också bostad, personbeteckning, busskort och vänner, även familj. Till Finland flyttar inte årsverken, utan människor med sin glädje och sina sorger.

I detta nummer av KT-lehti vill vi belysa erfarenheter av internationell rekrytering. Många arbetsgivare har just börjat rekrytera internationellt, vissa har mer erfarenhet. Det lönar sig att ta lärdom av dem som redan betalt sina lärpengar.

27.10.2023

Ytterligare information

Mervi Itkonen

ledande sakkunnig I kommunikation
Telefon:
+358 9 771 2160
Mobiltelefon:
+358 44 374 0025
E-post:
Mervi.Itkonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT