Ledare
2
/2021

Teuvo Arolainen, chefredaktör

Invandrare i arbete med stöd av kommunerna

Att Finland lider brist på kunnig arbetskraft är inget att tvista om. Läget har försämrats redan länge, då befolkningen åldras och födelsetalen sjunker. Dessutom pensioneras tusentals kommunalt anställda, samtidigt som personaldimensioneringarna skärps.

Teuvo Arolainen, Kuntatyönantajan päätoimittaja

Ett sätt att trygga arbetskraften är att stödja sig på dem som flyttat eller flyttar till Finland. I synnerhet arbetskraftsinvandring hjälper.

Invandrarna har dock svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det finns åtminstone två stora hinder: den svaga motsvarigheten mellan utländska och finska examina samt stränga språkkunskapskrav.

Det finns dock stöd. Exempelvis i Helsingfors hjälper man vårdare att komplettera sina examina och få sjukhuspraktik. Barnskötare med ett främmande språk som modersmål erbjuds läroavtalsutbildning. I ett tredje projekt söker man arbetsprövnings- och arbetsplatser för invandrarkvinnor som varit länge hemma.

Tillräckliga språkkunskaper behövs för att man ska kunna jobba. Det är dock onödigt att kräva felfri finska eller svenska. Att kunna den egna fackterminologin måste räcka, även med lite brytning.

22.4.2021

Ytterligare information

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT