KT-kulma
3
/2014

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Bild: Uzi Varon

Förändring i kommunsektorns förhandlingsbord

Som resultat av förhandlingar som pågått i flera år har KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna nått samförstånd om den strukturella omläggningen av kommunsektorns förhandlingsbord. Genom ett kompletterande avtal om revideringen av huvudavtalet blev FKT medlem i FOSU från 1.6.2014. FKT:s skyldigheter och rättigheter som huvudavtalsorganisation övergick därmed till FOSU.

Tidigare i februari bildade Tehy och SuPer en ny förhandlingsorganisation inom kommunsektorn, Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf. KoHo blev en ny förhandlings- och avtalspart i enlighet med det kommunala huvudavtalet. Också brandmannaförbundet SPAL anslöt sig till KoHo. Från början av nästa år ansluter sig KoHo till avtalet för tekniska sektorn.

Huvudavtalsorganisationerna med rätt att förhandla och avtala om kommunala kollektivavtal med KT är alltså nu tre och de representerar de kommunalt anställda på bred front. Enligt den nya strukturen för huvudavtalsorganisationerna är 30 procent av de kommunalt anställda fackligt organiserade i Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, 29 procent i Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo och 29 procent i Kommunfackets union.

Genom det kompletterande avtalet avtalades också om sammansättningen av huvudförhandlingsgruppen och andra förhandlingsgrupper på centralnivå och om förtroendemännens ställning och antal. Uppgörelsen innehåller inte nya sektorspecifika kollektivavtal för kommunsektorn.

Det kommunala avtals- och förhandlingssystemet är modernt och flexibelt och tillåter omfattande lokala avtal. Som det senaste beviset på det kunde KT och huvudavtalsorganisationerna enas om ändringar i lönesättningen och bestämmelserna om periodarbetstid inom AKTA. Det löneökningsutrymme för år 2015 som avtalats i sysselsättnings- och tillväxtavtalet har nu använts på central nivå för strukturella avtalsändringar i AKTA.

4.6.2014

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT