KT-kulma
3
/2014

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Uzi Varon

Kunta-alan neuvottelupöytä muuttui

Vuosia kestäneiden neuvottelujen tuloksena KT ja pääsopijajärjestöt ovat päässeet yhteisymmärrykseen kunta-alan neuvottelupöydän rakenteen uudistamisesta. Täydentävällä sopimuksella pääsopimuksen uudistamisesta KTN liittyi JUKOn jäseneksi 1.6.2014 lähtien. KTN:n velvoitteet sekä oikeudet pääsopijajärjestönä siirtyivät tuolloin JUKOlle.

Aiemmin helmikuussa Tehy ja SuPer perustivat kunta-alalle uuden neuvottelujärjestön eli Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry:n. Kohosta tuli uusi kunnallisen pääsopimuksen tarkoittama neuvottelu- ja sopijaosapuoli. Myös Suomen Palomiesliitto SPAL liittyi KoHon jäseneksi. KoHo yhtyy ensi vuoden alusta teknisten sopimukseen.

Pääsopijajärjestöjä, joilla on oikeus neuvotella ja sopia kunta- alan työ- ja virkaehtosopimuksista KT:n kanssa, on nyt siis kolme ja ne edustavat laajasti kunnallista henkilöstöä. Uuden pääsopijajärjestörakenteen mukaan kunta-alan henkilöstöstä on järjestäytynyt 30 % Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOon, 29 % Kunta-alan koulutetun hoitohenkilöstön KoHoon ja 29 % Kunta-alan unioniin.

Täydentävällä sopimuksella sovittiin myös pääneuvotteluryhmän ja muiden keskustason neuvotteluryhmien kokoonpanoista sekä luottamusmiesten asemasta ja lukumäärästä. Ratkaisu ei pidä sisällään uusia alakohtaisia työ- ja virkaehtosopimuksia kunta-alalle.

Kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmä on moderni, joustava ja mahdollistaa laajan paikallisen sopimisen. Viimeksi siitä osoituksena KT ja pääsopijajärjestöt kykenivät sopimaan KVTES:in jaksotyöaikamääräysten ja palkkahinnoittelujen uudistamisesta. Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittu vuoden 2015 palkankorotusvara on nyt käytetty keskitetysti KVTES:n rakenteellisiin sopimusmuutoksiin.

4.6.2014

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT