KT-kulma
6
/2011

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Foto: Matti Immonen

Det blev ett ramavtal

Det blev i sista stund klart att vi fick ett ramavtal och centralorganisationerna inklusive KT Kommunarbetsgivarna konstaterade att avtalet är sällsynt täckande. Trots svårigheterna lyckades KT och huvudavtalsorganisationerna nå ett förhandlingsresultat inom utsatt tid och det öppnade vägen även för andra sektorers förhandlingar.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Kommunsektorns avtals- och förhandlingssystem och KT:s och huvudavtalsorganisatiopnernas ansvarsfulla förhandlingskultur visade igen att de fungerar. KT:s huvudavtalsorganisationer förmådde genom förhandlingar nå avtal i enlighet med ramarna medan avtal inom många andra sektorer uppstår först efter en arbetskonflikt. Inom kommunsektorn lyckades man beakta även specialfrågor inom enskilda avtal och genomföra omstruktureringar som man förberett länge tillsammans bl.a. när det gäller lönesystemen.

KT och huvudavtalsorganisationerna erbjöd Tehy en jämlik möjlighet att komma till förhandlingsbordet och påverka anställningsvillkoren för sina egna medlemmar. Tyvärr accepterade Tehy inte detta. Enligt förlikningsförslaget som förlikningsmannen gav och parterna godkände omfattas Tehy-medlemmarna av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet som förhandlats fram av KT och huvudavtalsorganisationerna.

Den nya arbetsmarknadsmodellen och de kommunala avtalen som bygger på den är rätt dyra för kommunerna i den nuvarande ekonomiska situationen. En liten lättnad medför det faktum att staten betalar 60 miljoner euro till kommunerna som kompensation för det engångsbelopp som arbetsgivarna ska betala till de anställda. Den 26 månader långa avtalsperioden och arbetsfreden medför i sin tur större förutsägbarhet i den kommunala ekonomin och samhällsekonomin.

En längre avtalsperiod ger bättre möjligheter att satsa på kommunernas utvecklingsarbete och stödja kommun- och servicestrukturreformen. I de två- och trepartsarbetsgrupper som hör till ramavtalet och regeringsprogrammet avgörs ett flertal intressen som är viktiga för de kommunala arbetsgivarna.

Jag tackar de kommunala arbetsgivarna och våra samarbetspartner för året som gick och önskar alla en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!

29.11.2011

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT