KT-kulma
6
/2011

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Matti Immonen

Raamisopimus syntyi

Raamisopimuksen syntyminen varmistui viime hetkillä ja keskusjärjestöt, KT mukaan lukien, totesivat kattavuuden olevan historiallisen korkea. Kunta-alalla KT:n ja pääsopijajärjestöjen väliset neuvottelut kyettiin vaikeuksista huolimatta toteuttamaan raamin aikataulujen mukaisesti ja kunta-alan neuvottelutulos avasi päätä myös muiden alojen neuvotteluille.

Markku Jalonen, kuvaaja Matti Immonen

Kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmä sekä KT:n ja pääsopijajärjestöjen vastuullinen neuvottelukulttuuri osoittivat jälleen toimivuutensa. KT ja pääsopijajärjestöt kykenivät neuvotellen saamaan aikaan raamin mukaiset sopimukset, kun monilla aloilla sopimukset syntyivät vasta työtaisteluiden jälkeen. Kunta-alalla kyettiin ottamaan huomioon myös sopimusalakohtaisia erityiskysymyksiä ja toteuttamaan pitkään yhdessä valmisteltuja rakennemuutoksia mm. palkkausjärjestelmien osalta.

KT ja pääsopijajärjestöt tarjosivat Tehylle tasavertaista mahdollisuutta tulla neuvottelupöytään vaikuttamaan omien jäsentensä palvelussuhteen ehtoihin. Tehylle tämä ei valitettavasti kelvannut. Sovittelijan tekemän ja osapuolten hyväksymän sovintoesityksen mukaan Tehyn jäseniin sovelletaan KT:n ja pääsopijajärjestöjen neuvottelemaa ja aina kulloinkin voimassa olevaa kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

Uusi työmarkkinamalli ja siihen pohjautuvat kunta-alan sopimukset ovat nykyisessä taloustilanteessa kunnille varsin kalliita. Pientä helpotusta tuo se, että valtio kompensoi kunnille kertaerän kustannuksista 60 miljoonaa euroa. 26 kuukautta pitkä sopimuskausi ja työrauha tuo toisaalta aiempaa  enemmän ennustettavuutta kunta- ja kansantalouteen.

Pidempi sopimuskausi luo edellytyksiä panostaa kuntien kehittämistyöhön sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tukemiseen. Raamisopimukseen ja hallitusohjelmaan kuuluvissa kolmi- ja kaksikantaisissa työryhmissä ratkotaan lukuisia kuntatyönantajille tärkeitä intressejä.

Kiitän kuntatyönantajia ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

29.11.2011

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT