Sopimukset
6
/2023

Teksti: Niina Paakkonen, työmarkkinatutkija

Järjestelyerien käytöstä sovittiin hyvässä hengessä

Kunta-alan sopimusratkaisuun 2022–2025 sisältyy paikallisia järjestelyeriä 1.6.2023 kaikilla sopimusaloilla. KT:n tiedustelun mukaan paikallisten erien käytöstä sovittiin laajasti yhteisymmärryksessä.

Neuvottelusuhteet ja paikallinen sopiminen

Palkkoja tarkistettiin 1.6. kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti paikallisilla järjestelyerillä eli 0,4:llä ja 0,3 prosentilla. Samana ajankohtana jaossa oli myös palkkausjärjestelmien kehittämisohjelmaan kuuluva 1,2 prosentin paikallinen järjestelyerä. Paikalliset järjestelyerät koskivat kaikkia kunta-alan sopimusaloja.

KT selvitti kyselyllä, kuinka kunnat ja kuntayhtymät käyttivät 1.6. järjestelyeriä. Tiedustelu koski neljää kunta-alan sopimusta: Kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta KVTESiä, Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta OVTESiä, Teknisen alan virka- ja työehtosopimusta TS:ää ja Tuntipalkkaisten työehtosopimusta TTESiä.

Tiedusteluun vastasi 67 prosenttia kunta-alan työnantajista. Henkilöstömäärältään vastanneet edustavat yli 90:ää prosenttia kunta-alan henkilöstöstä.

 

Järjestelyeristä neuvoteltiin kokonaisuuksina

Monet työnantajat olivat päätyneet käsittelemään järjestelyeriä joko kahtena tai yhtenä kokonaisuutena, koska erilliset neuvottelut useasta erästä olisivat hankaloittaneet kokonaisuuden hahmotusta.

Tiedustelun avovastauksista tuli esiin paikallisten neuvottelujen hyvä henki. Paikalliset neuvottelutulokset järjestelyerien kohdentamisista syntyivät lähes aina työnantajan ja palkansaajajärjestön yhteisymmärryksessä. Vain muutamassa kuntaorganisaatiossa ei saavutettu yksimielistä neuvottelutulosta. Tällöin erät kohdennettiin työnantajan päätöksellä.

 

Yli puolet henkilöstöstä sai järjestelyerää

Virka- ja työehtosopimusten mukaisista paikallisista järjestelyeristä jaettiin palkankorotuksia seuraavasti:

0,4 prosentin potista järjestelyerää sai 41–57 prosenttia sopimusalaan kuuluvasta henkilöstöstä. Palkankorotuksia saaneiden määrä vaihtelee sopimusaloittain.

0,3 prosentin potista järjestelyerää sai 42–55 prosenttia henkilöstöstä sopimusalaan kuuluvasta henkilöstöstä. Palkankorotuksia saaneiden määrä vaihtelee sopimusaloittain.

Palkkausjärjestelmien kehittämisohjelmaan sisältyvästä vuoden 2023 paikallisen järjestelyerän 1,2 prosentin potista erää sai 52–67 prosenttia sopimus­alan palkkasummaan kuuluvasta henkilöstä. Palkankorotuksia saaneiden määrä vaihtelee sopimusaloittain.

 

Erät kohdennettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Noin 70 prosenttia kaikista 1.6. paikallisista järjestelyeristä kohdennettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. OVTESissa rahaa kohdennettiin myös muuhun palkkojen kehittämistyöhön. Muita perusteita palkankorotusten kohdentamiseen olivat muun muassa työn vaativuuden arviointijärjestelmän laajempi uudistaminen tai johtamisen tukeminen.

27.12.2023