Sopimukset
1
/2019

Palkkoihin korotuksia vuonna 2019

Vuonna 2019 työvoimakustannukset nousevat noin 615 miljoonaa euroa. Palkkoja korotetaan kahdella sopimuskorotuksella. Lisäksi maksettiin tuloksellisuuteen perustuva kertaerä.

lankaa ja lankakerä

Vuosi 2019 on sopimuskauden 2018–2019  toinen vuosi, jona toteutetaan kaksi sopimuskorostusta: paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 ja yleiskorotus 1.4.2019.

Sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 2,36 prosenttia. Lisäksi tammikuussa maksetaan tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, jonka kustannusvaikutus on 0,67 prosenttia.

Vuonna 2019 henkilöstömenojen arvioidaan olevan 20,7 miljardia euroa. Sopimuskausi on voimassa 31. maaliskuuta 2020 saakka.

Tulosellisuuteen perustuva kertaerä

Tammikuun palkanmaksun yhteydessä maksettiin kaikilla sopimusaloilla tuloksellisuuteen perustuva kertaerä niille, joilla täyttyivät sopimuksessa mainitut ehdot. Kertaerän suuruus on kaikki sopimusalat huomioiden keskimäärin noin 260 euroa.

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019

Vuoden alusta alkaen maksetaan paikallinen järjestelyerä, jonka kohdentamisesta neuvotellaan paikallisesti. Jollei neuvotteluista synny yksimielisyyttä, erän kohdentamisesta päättää työnantaja.

Erän suuruus vaihtelee sopimusaloittain. KVTES:ssa, teknisten sopimuksessa ja tuntipalkkaisten sopimuksissa erän suuruus on 1,2 prosenttia sopimusalan palkkasummasta, opetusalan virkaehtosopimuksessa 0,9 prosenttia ja lääkärisopimuksessa 0,7 prosenttia.

Yleiskorotus 1.4.2019

Keväällä kaikilla sopimusaloilla palkkoja korotetaan 1.4. lukien yleiskorotuksella. Sen muoto ja määrä vaihtelevat sopimusaloittain.

KVTES:ssa, teknisten sopimuksessa ja tuntipalkkaisilla yleiskorotuksen suuruus on 1 prosentti.

OVTES:ssa yleiskorotus on 0,99 prosenttia. Lääkärisopimuksessa yleiskorotuksen suuruus vaihtelee lääkäriryhmittäin.

Yleiskorotus koskee myös palkkahinnoittelun ulkopuolisia.

Lomarahoja vähennetään

Kilpailukykysopimusta toteuttavan määräaikaisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti julkisella sektorilla lomarahoja vähennetään 30 prosentilla lomanmääräytymisvuosina 2018–2019 ansaitusta lomarahasta.

Sopimuksen mukaan vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuja lomarahoja.

Lomarahojen vaihto vapaaksi

Sopimuskierroksella KVTES:ssa sovittiin  mahdollisuudesta sopia lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi määräaikaisella virka- ja työehtosopimuksella (KVTES liite 15).

Määräaikainen sopimus on voimassa kuluvaa sopimuskautta eli koskee vuosina 2018 ja 2019 maksettavia lomarahoja. Lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi on sovittava paikallisesti.

19.2.2019