Tilastot
4
/2021

Anne Hotti, johtava työmarkkinatutkija

Yli puolet henkilöstöstä sai järjestelyerää

KT:n selvityksen mukaan paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 jaettiin kuten siitä oli sovittu. Ylimääräisiä palkankorotuksia ei juuri maksettu.

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 oli jaossa kaikissa kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa 2021–2022. KVTES:ssa, teknisten sopimuksessa ja tuntipalkkaisilla paikallinen järjestelyerä oli 0,8 prosenttia sopimusalan palkkasummasta. Opetus­alalla erä oli 0,8 prosenttia muilla paitsi ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstöllä, joilla erä oli 0,4 prosenttia.

Lääkärisopimuksessa järjestelyerä koski kaikkia muita lääkäriryhmiä paitsi eläinlääkäreitä, joilla erä käytettiin keskitetysti. Jaettavat erät jakaantuivat uusiin hinnoitteluihin ja palkkausjärjestelmäuudistukseen käytettävään erään (0,5 prosenttia) sekä muuhun paikalliseen erään (0,3 prosenttia). Ne olivat yhteensä 0,8 prosenttia lääkärisopimuksen liitteiden 1–4 palkkasummasta.

Sopimusalakohtaista vaihtelua

Järjestelyerän saaneen henkilöstön osuus vaihtelee sopimusaloittain 34 prosentista 60 prosenttiin.

KVTES:n sopimusalalla järjestelyerään varatuista varoista valtaosa käytettiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön palkankorotuksiin. Järjestelyeräpotista meni terveydenhuoltoon 35 prosenttia (liite 3), varhaiskasvatukseen 20 prosenttia (liite 5) ja sosiaalihuoltoon 19 prosenttia (liite 4). Erää jaettiin suhteellisen tasaisesti, kun huomioidaan näiden liitteiden piirissä olevien henkilöstön suuret osuudet koko KVTES:n palkkasummasta.

Palkkauksen epäkohtia korjattiin

Järjestelyerää kohdennettiin eniten tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja seuraavaksi eniten henkilökohtaisiin lisiin. Sitä kohdennettiin harvemmin yleiskorotusluonteisesti kaikille.

Eniten järjestelyerää käytettiin henkilökohtaisiin lisiin teknisten sopimuksessa. Teknisten sopimuksen mukaan 0,8 prosentin järjestelyerästä käytetään henkilökohtaisiin lisiin vähintään 0,3 prosenttiyksikköä.

Paikallisia järjestelyeriä tarvitaan

KT:n selvityksen mukaan valtaosa järjestelyerän käyttämisestä koskevista päätöksistä perustuu työnantajan ja palkansaajajärjestöjen yhteisymmärrykseen. Päätökset syntyivät vain harvoin työnantajan yksipuolisella päätöksellä.

Paikallisia eriä pidetään tarpeellisena paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämisessä ja palkkausepäkohtien korjaamisessa, vaikkakin sen jakaminen koettiin työläänä, koska siihen liittyy paljon neuvotteluja ja laskemista.

KT:n tiedusteluun vastasi 260 kuntaa ja kuntayhtymää. Se kattaa 73 prosenttia koko kunta-alan henkilöstöstä. Joissain kunnissa ja kuntayhtymissä neuvottelut olivat vielä kesken tätä kirjoittaessa.

Mihin päätös järjestelyerän 1.4.2021 käyttämisestä perustuu?
  KVTES OVTES Tekniset Tuntites Lääkärit
Työnantajan ja palkansaajajärjestöjen yhteisymmärrykseen koko ratkaisun osalta 80,3 99,5 99,1 94,3 90,9
Työnantajan ja palkansaajajärjestöjen osittaiseen yhteisymmärrykseen 16,2 - - 4,8 6,5
Työnantajan yksipuoliseen päätökseen 3,1 - - 0,9 0,7
Muuhun 0,4 0,5 0,9 - 1,9
Yhteensä 100 100 100 100 100

 

15.9.2021

Yhteystiedot

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT