Työelämän kehittäminen
2
/2022

Aija Tuimala, yhteyspäällikkö

Henkilöstön saatavuus on turvattava

KT vaikuttaa henkilöstön saatavuuden turvaamiseen muun muassa eri työryhmien ja myös hallituksen kehysriihen kautta. KT on esittänyt useita toimenpiteitä, joilla saatavuutta voitaisiin parantaa.

Kehittämisohjelmista päästävä nopeasti käytäntöön

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti marraskuussa ohjelman sote-henkilöstön työvoimapulan ratkaisemiseksi. Muiden alojen henkilöstön saatavuuden turvaamiseen vaikutetaan työ- ja elinkeinoministeriön hankkeessa. KT on mukana molemmissa valmisteluissa ja odottaa hallitukselta ripeitä toimia ja päätöksiä.

Vuoden vaihteessa tehdyt lisäykset koulutuspaikkoihin auttavat pitkällä aikavälillä. Kunta-alan tilannetta helpottaisivat välittömästi nopeat toimet, kuten tiukennettujen kelpoisuusvaatimusten ja henkilöstömitoitusten voimaantulon myöhentäminen.

Lähivuosina henkilöstön ja koulutuksen tarvetta lisäävät kiristyvät henkilöstömitoitukset. Niitä on tarkasteltava uudelleen, jotta ei anneta turhia palvelulupauksia. Myös prosesseja kansainvälisessä rekrytoinnissa on nopeuttava ja sujuvoitettava.

Työelämän kehittäminen on keskeinen keino

Henkilöstön saatavuus ei parane yksittäisellä toimenpiteellä, vaan tarvitaan useita samanaikaisia toimia.

Kunta-alalla työnantajat ovat panostaneet esihenkilötyöhön. Johtamisen onkin koettu kehittyneen kunta-alan työpaikoilla oikeudenmukaisemmaksi. Työyhteisön tukea, omaan työhön vaikuttamista ja asioiden ratkaisemista yhdessä pidetään tärkeänä.

Työpaikkojen tueksi tarvitaan pitkäkestoinen kansallinen kehittämisohjelma, jolla turvataan jatkossakin työelämän laatua ja tuloksellisuutta kunnissa ja hyvinvointialueilla.

KT on esittänyt useita toimia saatavuuden turvaamiseksi

  • Koulutuspaikkojen lukumääriä lisätään. Ne kohdennetaan toimi­aloihin, joissa on eniten pulaa osaajista.
  • Täydennys- ja muuntokoulutus­mahdollisuuksia kehitetään ja parannetaan.
  • Kelpoisuusehtoja ja henkilöstömitoituksia arvioidaan uudelleen ja joustavoitetaan.
  • Ulkomailla suoritettujen tutkintojen täydentämiseen tarvittava kieli- ja täydennyskoulutusta sekä ammattipätevyyden hankkimisen lupaprosessia sujuvoitetaan ja vakiinnutetaan.
  • Työperäistä maahanmuuttoa edistetään sote-alojen rekrytointi- ja koulutusohjelmalla. Talent Boost -ohjelmaan luodaan sote- ja opetusalojen rekrytointikanava.
  • Hoiva-avustajasta lähihoitajaksi -oppisopimuskoulutukseen luodaan uusi palkkatukityyppinen koulutustuki työnantajille.
  • Eläkkeelle jo siirtyneiden osallistumista työmarkkinoille kannustetaan verotuksellisin keinoin siten.
  • Työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävä ja edistävä toimenpideohjelma käynnistetään yhteistyössä työmarkkina­osapuolten kanssa.
  • Digitalisaation ja teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa edistetään kohdentamalla rahoitusta sosiaali- ja terveyspalveluihin.

13.4.2022

Yhteystiedot

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT