Tilastot
5
/2021

Anne Hotti, johtava työmarkkinatutkija
Kuva: Eeva Anundi

Perhepäivähoitajien määrä vähentynyt rajusti

Kunnallisia perhepäivähoitajia on ollut enimmillään 27 000. Viime huhtikuussa heitä työskenteli kuntasektorilla enää kolme tuhatta.

Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä oli suurimmillaan vuonna 1990, jolloin heitä oli noin 27 000. Vuonna 2000 heitä oli noin 19 000 ja vuonna 2010 noin 11 000.

Tämän vuoden huhtikuussa kuntien palveluksessa oli enää 3 000 perhepäivähoitajaa. Heistä valtaosa eli 75 prosenttia oli omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia.  Ryhmäperhepäivähoitajia oli 21 prosenttia.

Loput oli kolmiperhepäivähoitajia ja muita lapsen kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia sekä ainoastaan varahoitajina toimivia hoitajia.

Peruspalkka hoitopaikkojen lukumäärän mukaan

Omassa kodissaan työskentelevän perhepäivähoitajan peruspalkka määräytyy hoitajalta varattujen hoito­paikkojen lukumäärän mukaan. Hoitopaikkoja on kahdenlaisia, yli viiden tunnin ja enintään viiden tunnin hoitopaikkoja. Hoitopaikka voidaan varata toistaiseksi tai määräajaksi.

Hoitopaikkoja oli tiedusteluun vastanneissa kunnissa huhtikuun alussa yhteensä 8 788. Varatuista hoitopaikoista 95 prosenttia oli yli viiden tunnin hoito­paikkoja. Loput olivat enintään viiden tunnin hoitopaikkoja. Hoitopaikoista 96 prosenttia oli varattu toistaiseksi.

Selvityksen mukaan valtaosalla hoitajista (78,5 prosenttia) oli neljä lasten hoitopaikkaa.

Huhtikuussa 2021 perhepäivähoidossa oli yhteensä 11 545 lasta. Heistä 8 685 oli hoidossa omassa kodissaan työskentelevillä perhepäivähoitajilla. Ryhmäperhepäivähoidossa oli 2 671 lasta.  Lapsista 189 oli kolmiperhepäivähoitajien  tai muiden kotona työskentelevien perhepäivähoitajien hoidossa.

Ansioista 96 prosenttia varsinaista palkkaa

Huhtikuun 2021 tarkastelujakson palkkaerien avulla kuukausitasolle suhteutettu kokonaisansio oli tiedusteluun vastanneissa kunnissa keskimäärin 2 198 euroa kuukaudessa. 

Perhepäivähoitajan kokonaisansioista keskimäärin 96 prosenttia muodostuu varsinaisesta palkasta. Maksetuista työaikakorvauksista ylityökorvauksen osuus kokonaisansioista (kolme prosenttia) oli selvästi suurin. Sitä maksettiin 70 prosentille perhe­päivä­hoitajista.

Ansiotarkastelussa oli mukana 971 otoskunnan perhepäivähoitajaa. Tiedustelu kattaa 96 prosenttia kaikkien kuntien perhepäivähoitajista.


Raportti ”Kunnalliset perhepäivähoitajat, selvitys lukumääristä, työajoista ja palkkauksesta huhtikuussa 2021” on ladattavissa KT:n verkkosivuilla.

25.10.2021

Yhteystiedot

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT