Sopimukset
3
/2020

Eeva Vesterbacka, työmarkkinalakimies

Perhepäivähoitajien työajaksi luettavan ajan määritelmä muuttui

Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien työajaksi luettavan ajan määritelmä on muuttunut huhtikuun alusta alkaen.

Päiväkotilapsen käsi piirtämässä värikynillä paperille

Tammikuun alussa voimaantulleen uuden työaikalain mukaan työaikaa on työhön käytetty
aika ja aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä.

Uuden työaikalain työajaksi luettavan ajan määritelmä on pakottavaa oikeutta, josta ei voi enää sopia virka- ja työehtosopimuksella tai paikallisella sopimuksella toisin.

Tämän vuoksi KVTES:n liitteen 12 sopijaosapuolet ovat sopineet uudesta työajaksi luettavan ajan määritelmästä, jota on sovellettu 1. huhtikuuta lähtien. Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka perhepäivähoitaja on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä.

Aamuvarallaoloa ei ole enää mahdollista teettää niissä tilanteissa, kun perhepäivähoitaja on työntekopaikalla
eli kotonaan työnantajan käytettävissä. Tällainen aika on jatkossa työajaksi luettavaa aikaa.

Varallaolo on mahdollista järjestää KVTES:n III luvun 5 §:n mukaisesti.

Työvuoroluettelon suunnittelu korostuu

Työvuoroluettelon suunnittelun merkitys korostuu entisestään. Työvuoroluettelon muutokset tehdään KVTES:n III luvun 28 §:n määräysten mukaisesti.

Työnantajan tulee huomioida työajaksi luettavan ajan määrittelyn muutoksen vaikutukset työvuoroluettelon toteumassa, mikäli muutos tuli voimaan kesken työaikajakson.

Työnantajan on syytä keskustella paikallisten henkilöstön edustajien kanssa siitä, miten muutokset vaikuttavat paikallisiin käytäntöihin ja paikallisiin sopimuksiin. Mikäli paikallisilla sopimuksilla on sovittu uuden työajaksi luettavan ajan määritelmästä toisin, ovat nämä sopimukset niiltä osin mitättömiä.

3.6.2020

Yhteystiedot

Eeva Vesterbacka

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2052
Matkapuhelin:
+358 40 701 5507
Sähköposti:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT