Sopimukset
5
/2020

Teksti: Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö
Kuva: Eeva Anundi

Sote-uudistuksen valmistelu etenee

Hallitus pääsi ratkaisuun sote-uudistuksen sisällöstä lokakuun alkupuolella. Esitys uudistuksesta menee lainsäädännön arviointineuvostoon.

terveyskeskus

Hallituksen esitys sote-uudistuksesta on tarkoitus viedä eduskunnan käsittelyyn joulukuussa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 2021.

Sote-uudistus keräsi lausuntokierroksella noin kahdeksansataa lausuntoa. Keskeiset huomiot koskevat rahoitusta, hyvinvointialueiden (sote-maakuntien) itsehallintoa, ohjausta, omaa palvelutuotantoa ja ostopalveluja sekä uudistuksen aikataulua.

Hyvinvointialueden perustamiseen liittyvä lainsäädäntö noudattelee hyvin pitkälle viime kauden maakuntauudista koskenutta esitystä.

KT on osallistunut työnantajaedunvalvontaa koskevan ns. KT-lain valmisteluun.

KT kannattaa liikkeen luovutuksen periaatteiden noudattamista, sillä järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille. Samassa yhteydessä kuntayhtymät lakkaavat. Palkansaajien siirto kuntasektorilta hyvinvointialueille on tehtävä yhteneväisin perustein.

 

Väliaikaishallinto aloittaa syksyllä 2021

Ehdotuksen mukaan aluevaltuustot aloittaisivat toimintansa maaliskuussa 2022. Tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille 1.tammikuuta 2023.

Ennen aluevaltuuston toimikauden alkamista ja aluehallituksen asettamista toiminnan käynnistämisen valmistelusta vastaisi väliaikaishallinto.

Väliaikaisiin valmistelutoimielimiin koottaisiin edustajat alueille siirtyviä tehtäviä nykyisin hoitavista viranomaisten edustajista.

Toimielimen asettamisesta ja organisoinnista vastaisi kunta tai kuntayhtymä, josta alueen kunnat olisivat yksimielisesti päättäneet. Valtioneuvostolla on toimivalta nimittää väliaikainen valmistelutoimielin, mikäli sitä ei saataisi nimetyksi määräaikaan mennessä.

Alueille perustetaan valmisteluorganisaatioiden kylkeen hyödyntäen olemassa olevia järjestelmiä ja rakenteita niin tietojärjestelmissä kuin johtamisjärjestelmissä.

KT kiinnitti huomioita siihen, ettei hallinnon jatkuvuus ja yhdenmukaisuus tule täysin turvatuksi nykyehdotuksen mukaisilla kirjauksilla.

Kansallista tarkastelua ja toimeenpanon ohjausta tarvitaan muun muassa henkilöstöpolitiikassa, kirjanpitojärjestelmissä sekä muissa tietojärjestelmissä, jotta muutosprosessi alueilla etenee hallitusti lakiehdotuksen mukaiseen kokonaisuuteen.

 

Sopimus- ja neuvottelujärjestelmään muutoksia

Sote-uudistuksessa merkittävä tehtäväkokonaisuus on myös hyvinvointialueille neuvoteltavat työehtosopimukset: sotesopimus, lääkärisopimus ja maakunnan yleinen sopimus. Uusien sopimusten käyttöönotossa tarvitaan neuvontaa ja ohjeistusta.

Sote-uudistuksen ja KT-lain toteutuessa myös alan yrityksille on tulossa KT-yritysjaoston alaiset työehtosopimukset. 

*Printtilehdessä ollutta väliotsikkoa korjattu. Väliaikaishallinto aloittaa syksyllä 2021.

27.10.2020

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT