Työelämän kehittäminen
6
/2019

Merja Rusanen, työelämän kehittämisen asiantuntija

Osatyökykyisten työllistymistä halutaan tukea

Osatyökykyisten työllistäminen sisältyy hallitusohjelman työllisyyden edistämisen 
tavoitteisiin. Invalidisäätiö ja Helsingin kaupunki toteuttavat palvelukokeilua, jossa kohderyhmänä 
ovat osatyökykyiset pitkäaikaistyöttömät.

Piirroskuva majakasta

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän seitsemästä alatyöryhmästä yksi keskittyy työkyvyn edistämiseen ja osatyökykyisten työllistämiseen.

Yksi työryhmistä keskittyy palkkatukeen ja etuuksiin. Tarkoituksena on valmistella muun muassa palkkatuen käyttöä ja uudistamista koskevat ehdotukset. Tavoitteena on kytkeä osaamisen kehittäminen nykyistä tiiviimmin palkkatukeen. Selvitysten mukaan palkkatuki on tehokas keino työllistää vaikeasti työllistyviä työnhakijoita.

Sopivaa työtä kaikille

Invalidiliitto käynnisti vuonna 2018 Sopivaa työtä kaikille - konseptin, jonka tavoitteena on etsiä keinoja, joilla vammaisten henkilöiden työllisyysaste saadaan nousemaan. Invalidiliiton erityisenä kohderyhmänä ovat fyysisesti vammaiset henkilöt. Tavoitteena on myös yhdistää työnantajia ja työntekijöitä sekä muuttaa asenteita.

Invalidiliitto on myös aloittanut palvelukokeilun Uudenmaan ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Helsingin kaupungin kanssa. Kohderyhmänä ovat helsinkiläiset pitkäaikaistyöttömät. Kokeilussa Invalidiliitto tukee työnantajia erikseen sovituissa kustannuksissa fyysisesti vammaisten työllistymisen edistämiseksi. Työnantajaa tuetaan työtehtävien räätaloinnissä, esteettömyysratkasuissa, työkykyselvittelyissä ja työntekijöiden osaamisen päivittämisessä.


Keinoja osatyökyisten työllistymisen ja työllistämisen tueksi löytyy Tie työelämään -verkkopalvelusta. Tietoa työnantajien työllistämisen tukimuodoista löytyy myös Vates-säätiön sivulta vates.fi.

12.12.2019

Yhteystiedot