Asian tuntija
4
/2019

Teksti: Kaisa Koskela
Kuva: Eeva Anundi

Uusia palveluja sote-työnantajille

Kentällä kaivataan valtakunnallisia linjauksia sote-uudistukseen. Niitä odottaessa sote-työtä on kehitettävä, sanoo Soteliiderit-hankkeen projektipäällikkö Aija Tuimala.

Aija Tuimala, Sote-liiderit-hankkeen projektipäällikkö

Sote-uudistuksen valmistelu on alkanut uudelleen Rinteen hallitusohjelman mukaisesti. Projektipäällikkö Aija Tuimala toivoo uudistuksen toteutumista.

– Sitten voisimme keskittyä pitkäjänteisemmin palvelujen ja johtamisen kehittämiseen.

KT:n Soteliiderit-hankkeessa seurataan parlamentaarista valmistelua.

–  Hanke toteutetaan siitä huolimatta, mitä uudistukselle käy. Valtakunnallisen valmistelun linjaukset vaikuttavat kuitenkin siihen, mitä teemme hankkeessa ja miten, Tuimala sanoo.

Palveluja sote-työnantajille

Kolmivuotiseen hankkeeseen on saatu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää ESR-rahoitusta vuoden 2021 loppuun saakka. Tuimala ei kuitenkaan halua puhua Soteliiderit-hankkeesta vain hankkeena.

– Tavoitteeni on  että luomme julkisen alan sote-työnantajille palveluita, joista tulee pysyvästi osa KT:n toimintaa. KT haluaa antaa tukea työantajatoimintojen uudistamiseen ja hyvään strategiseen henkilöstöjohtamiseen. Hanke tarjoaa lisäresurssin näiden palveluiden kehittämiseen yhdessä kentän kanssa.

– Emme ota kantaa sote-palveluiden tuottamisen tai järjestämisen tapoihin, siihen onko iso vai pieni palvelutuottaja. Tärkeintä on, että saisimme sote-työnantajat mukaan itse kehittämään toimintaedellytyksiään, jotta vältyttäisiin juhlapuheiden ja arjen ristiriidalta.

Työnantajatoiminnan kehittämisessä voidaan käyttää hyödyksi kaatuneesta sote-uudistuksesta opittua.

– Sote-työnantajat näkivät uudistuksen valmistelussa paljon hyvää. Ensimmäistä kertaa mietittiin yhdessä näin tiiviisti alueellisia palveluketjuja tai sitä, mitä väestökasvun hidastuminen merkitsee alueen palveluille.

Johtamisen uudistaminen tärkeää

Aija Tuimalalle muutoksen johtamisen näkökulma on tuttu jo aiemmista työtehtävistä. Viimeksi hän toimi Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtajana.

Alkukesästä Tuimala kiersi kuuden maakunnan alueella ja tapasi viitisenkymmentä sote-työnantajan edustajaa, jotka edustivat kunta-, sote- ja  HR-johtoa sekä sairaanhoitopiirien sekä maakuntien johtoa. 

– Tapasin kaikki haastateltavat henkilökohtaisesti ja kysyin samat kysymykset. Näin sain tietoa työnantajien tilanteesta, tarpeista ja odotuksista useasta eri näkökulmasta.

Hankkeen missio on viestiä, että johtamisen merkitys korostuu niin työhyvinvoinnissa kuin muutoksissa. Tuimalan mukaan kentällä on ymmärretty, että johtamisen uudistaminen on tärkeää.

– Pyrkimys on hankkeen kautta vaikuttaa siihen, että käsittelemme henkilöstöasioita strategisena kokonaisuutena ja oikealla kielellä. Ylimmän johdon kiinnostus herää yleensä talouspuheella, joka usein on samansuuntaista työhyvinvoinnin kannalta. Kaikki voittavat esimerkiksi silloin, kun työolot ovat kunnossa ja työntekijät voivat keskittyä asiakastyöhön.

Kenttäkierroksen kuulumisten perusteella saatiin myös terveisiä jatkotyöskentelyn tapoihin ja teemoihin.

– Työvoiman saatavuus, vetovoima työnantajana, palveluprosessien sujuvuus, asiakaslähtöisyys ja uudenlainen johtaminen nousivat asioiksi, joiden ympärille työnantajan menestyminen rakentuu.

Hallitusohjelmaan kirjatut muutokset henkilöstömitoituksiin eivät saaneet työnantajilta kiitosta.

– Sinänsä pidettiin myönteisenä signaalina, että sote-palveluihin on halua lisätä käsiä. Toinen asia on se, riittääkö työvoimaa kaavailtuihin uusiin mitoituksiin, Tuimala kertoo.

Sote-työnantajat tarvitsevat koulutettua työvoimaa. Valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan toivotaan lisää ennakoivuutta, jottei syntyisi työvoimapulan pommeja ammattiryhmissä, joissa on toistuvasti pulaa. Eritasoisen koulutuksen alueellisella sijoittelulla on myös merkitystä.

– Maakunnassa saatetaan miettiä, miten saada koulutettu nuori jäämään koulutuspaikkansa maakuntaan tai toisaalla, miten saada koulutettu nuori pysymään synnyinseudullaan.

Verkostoitumista ja yhteistyötä

KT:n Soteliiderit-hanke on osa Onnistu yhdessä -hankekokonaisuutta, jonka osahankkeiden tuloksia jaetaan sote-työnantajien käyttöön. Syksyn aikana käynnistyy verkostoja kärkiteemojen ympärillä. Olemassa olevia verkostoja hyödynnetään, kuten KT:n HR-valmistelijoiden, sosiaalijohdon tai sairaanhoitopiirien johtajien verkostoa.

– Järjestämme myös ns. fokusryhmille työpajoja ja alueellisia työpajapilotteja. Ylimmälle johdolle järjestetään 12. marraskuuta valtakunnallinen seminaari, Tuimala kertoo.

Tuimala muistuttaa, että työnantajatoiminnan kehittämistä voi tehdä jo nyt.

– Haastan työnantajat mukaan Soteliiderit verkostoihin! Varmistetaan yhdessä työnantajatehtävässä onnistuminen muuallakin kuin juhlapuheissa.

Soteliiderit -hankkeesta, verkostoista, työpajoista ja webinaareista tietoa kt.fi/soteliiderit

11.9.2019

Yhteystiedot

Kaisa Koskela

viestinnän asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2517
Matkapuhelin:
+358 50 337 4419
Sähköposti:
Kaisa.Koskela@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Muita artikkeleita aiheesta