Tilastot
3
/2019

Teksti: Kaisa Koskela
Kuva: Pixhill

Suotuisa kehitys työmarkkinoilla hiipuu

Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteen mukaan suotuisa työmarkkinakehitys hiipuu tänä vuonna ja ensi vuonna. Vuonna 2018 työmarkkinakehitys oli poikkeuksellisen hyvä. Siihen verrattuna työllisyyden kasvu puolittuu sekä tänä että ensi vuonna.

Toukokuussa julkaistun, vuosia 2019–2021 koskevan työmarkkinaennusteen mukaan työllisyysaste kasvaa tänä vuon-na 72,8 prosenttiin ja ensi vuonna 73,4 prosenttiin. 

Ministeriön ennustetaan mukaan työllisyyskasvu rakentuu pelkästään palvelusektorin varaan. Työllisyyden kasvua rajoittavat kohtaanto-ongelmat, rakenteellinen työttömyys ja väestön ikärakenteen muutos. Työllisyysasteen nostamiseen tarvitaan paljon määrätietoisia ja tehokkaita toimenpiteitä.

Keskimääräinen työttömyysaste laskee tänä vuonna 6,3 prosenttiin ja ensi vuonna 6,0 prosenttiin. Ennusteen mukaan työttömyysasteen lasku hidastuu selvästi 2020, työllisyysasteen kasvu hieman myöhemmin.

Työvoiman määrä ei kasva

Työvoima kasvaa tänä ja ensi vuonna 7 000 hengellä. Työvoimaosuus kasvaa kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti 55–64 -vuotiaissa kehitys on hyvää.

Vuonna 2020 työvoiman määrä kasvu lähes pysähtyy eli kasvaa enää vain 2 000 hengellä. Kun työvoiman koko ei enää juuri kasva, suurin osa työllisten määrän kasvusta tulee työttömistä.

Vuonna 2021 työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun. Se rajoittaa työvoiman tarjontaa.

Työvoiman lukumäärä vähenee 15–24 ja 24–54 -vuotiaiden ikäluokissa, koska samaan aikaan ikäluokkien koko pienenee. Työvoiman kasvu saadaan siis kokonaan yli 55-vuotiaasta väestöstä.

Koko väestön työvoimaosuus kasvaa vain vähän, koska 64–74 -vuotiaan väestön osuus väestöstä kasvaa ja heidän työvoimaan osallistumisensa on hyvin vähäistä.

Nuorisotyöttömyyden lasku pysähtyy

Työnvälitystilastossa olevien työttömien työnhakijoiden määrän edellisvuosien raju lasku on taittumassa. Ministeriö korjasi ennustetta aiempaa pessimistisemmäksi.

Erityisen suuri käänne on tapahtunut nuorisotyöttömyydessä, joka ei ennusteen mukaan juurikaan enää laske. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien määrä uhkaa jäädä paikalleen noin 30 000 henkeen. Se on noin 10 000 enemmän kuin vuonna 2008 ennen finanssikriisiä.

Pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärä vähenee edelleen lähivuosina, mutta uusien pitkäaikaistyöttömien määrä ei enää laske. Täten myös pitkäaikaistyöttömyyden laskun ennustetaan hiipuvan. Ministeriö ennustaa, että pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä tasaantuu noin 25 prosenttiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen kahdesti vuodessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, kevät 2019 >

5.6.2019

Yhteystiedot

Kaisa Koskela

viestinnän asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2517
Matkapuhelin:
+358 50 337 4419
Sähköposti:
Kaisa.Koskela@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT