Työelämän kehittäminen
2
/2019

Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö
Kuva: Pauliina Sievänen

Muutos onnistuu yhteistyöllä

Muutos on onnistunut, kun sen tavoitteet saavutetaan ja henkilöstö sitoutuu niihin ja voi hyvin. Epävarmuutta hallitaan muutosjohtamisella ja hyvillä henkilöstö-käytännöillä.

Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen -hankkeen päätösseminaariin osallistuneita ihmisiä Kuntatalossa 28. maaliskuuta 2019

Palvelun laatu ja vaikuttavuus on johdon ja henkilöstön yhteinen tavoite. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja tehokkaasti tuotetun palvelun välillä on selkeä yhteys, jota selittää asiakaslähtöisyys, työn imu ja hyvä henkilöstöjohtaminen.

Tutkimuksissa on löydetty sekä kunnista että yksityiseltä sektorilta työyhteisöjä, joissa sekä asiakkaat ja henkilöstö ovat tyytyväisiä, mutta silti kustannukset ovat alhaisia. Ongelmia ei ratkota näissä työyhteisöissä henkilöstön tai rahan määrän lisäyksellä, vaan luottamuksen perustuvalla yhteistyöllä.

Tuottaville työpaikoille on löydetty eri tutkimuksessa tunnusomaisia piirteitä:

 • Henkilöstöjohtaminen on hyvää ja työyhteisöissä toimii sosiaalinen avoimuus, vaikutusmahdollisuudet ja johtaminen.
 • Johtamisen ketju toimii ylimmästä johdosta lähiesimieheen asti.
 • Esimiestyössä toteutuu henkilöstölähtöinen kehittäminen.
 • Työn imua vahvistetaan ja asiakaslähtöisyyttä lisätään.

Järjestelmällistä muutostyötä

Tarve kehittää muutosjohtamista on  tullut esille johdon ja henkilöstöjohdon haastatteluissa.

Maaliskuussa päättyi Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen -hanke, jonka tavoitteena oli lisätä organisaatioiden muutosvalmiutta ja parantaa henkilöstölähtöistä johtamista.

Yhteistä kaikille hankkeeseen osallistuville organisaatioille on ollut johdon ja henkilöstön yhteistyö, jonka avulla saadaan henkilöstö sitoutumaan uudistuksiin ja tekemään muutosta työssään. Niissä on myös käytetty muutosryhmiä ja organisoitu muutostyö järjestelmälliseksi prosessiksi tunteita unohtamatta.

Hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa oli tehty monia organisatorisia muutoksia. Mutta hankkeessa oli mukana myös niitä, jotka lähtivät mukaan sillä ajatuksella, että muutos on jatkuvaa ja toimintatapoja pitää muuttaa.

Valmennustrio Oy:n vetämään hankkeeseen osallistui kymmenen organisaatiota, joiden kehittämishankkeita rahoittivat Työsuojelurahasto ja Keva. Muutokset koskivat

 • HUS Akuutin ja Helsingin kaupungin päivystystoimintojen yhdistymistä
 • HYKS Investointi- ja hankintatiimiä
 • Iin kunnan varhaiskasvatuksen päiväkotien yksityistämistä ja lakkauttamista
 • Imatran kaupungin varhaiskasvatusta, kaupunkisuunnittelua ja viestintää
 • Inarin kunnan Männikön palvelukotia ja terveysneuvontaa
 • Kouvolan kaupungin  Kymsote-kuntayhtymään siirtyviä ikääntyneiden palveluita
 • Lempäälän kunnan avosairaanhoitoa, toimistopalveluita, varhaiskasvatusta ja ruokapalveluita
 • Vaasan kaupungin palveluasumista
 • Posion kunnan Coronarialle ulkoistamia terveyskeskus-, asumis- ja kotihoitopalveluita.

KT tukee hyvien käytäntöjen jakamista

Hankkeen tuloksista kertova, Onnistu muutoksessa -opas on KT:n rahoittama ja julkaistaan Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarjassa. KT:n HR-verkosto on vuosien varrella julkaissut useita oppaita, joilla on levitetty hyviä käytäntöjä kuntaorganisaatioiden käyttöön.

Uusi opas sisältää muutosjohtamisen toimintamallin niin johdolle, poliittisille päättäjille kuin henkilöstöjohdolle, esimiehille ja kehittäjille. Opas ilmestyy toukokuussa ja sitä voi tilata KT:n verkkosivuilta. Oppaan hinta on on 10 euroa.

Onnistu muutoksessa -opas KT:n verkkokaupassa >

9.4.2019