Pointti!
1
/2024

Jaana Näsänen, kehittämispäällikkö

Kolmenlaisia vastuullisuusstrategioita

Vastuullinen johtaminen tarkoittaa tapaa johtaa ihmisiä niin, että edistetään kestävien päämäärien saavuttamista. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ovat välttämättömiä päämääriä sinänsä, mutta vastuullisuudella myös oikeutetaan omaa paikkaa toimintaympäristössä ja rakennetaan työnantajakuvaa. Kun vastuullisuudessa sakkaa, työpaikka päätyy helposti lehtien palstoille.

Jaana Näsänen

Anna-Maija Lämsä on tunnistanut Suomessa kolmenlaisia vastuullisuusstrategioita. Ongelmiin reagoivassa strategiassa mediakritiikki saa muuttamaan henkilöstökäytäntöjä ja paikkaamaan työnantajamainetta.

Tuloksellisuusstrategiassa ajatellaan, että osaavat ja hyvinvoivat ihmiset suoriutuvat työstä tehokkaasti, jolloin painotetaan osaamisen kehittämistä.

Erottautumisstrategia lähtee siitä, että vastuullisuus tuottaa positiivisen työnantajakuvan. Tällöin sanojen ja tekojen yhteneväisyys on kriittistä. Strategia ei jää sanahelinäksi, vaan arvot näkyvät kaikissa työtehtävissä kaikilla tasoilla.

Vastuullisuus edellyttää sitä, että henkilöstö ei ole vastuullisuuden kohde, vaan työyhteisön jäsenet toteuttavat vastuullisuutta omassa työssään ja suhteessa muihin ihmisiin.

Johtamisesta puhutaan nykyään paljon, eikä syyttä. Organisaatioissa kilpailee edelleen erilaisia johtamisen paradigmoja. Autoritäärisen johtamismallin taustalla on mielikuva työntekijästä, joka ei kykene itsenäiseen päätöksentekoon eikä toimi oikein ilman kontrollia ja valvontaa. Tällainen johtamismalli kuormittaa esihenkilötyötä eikä salli työntekijän asiantuntemusta.

Vastuullisuuden sisäistyminen tarkoittaa kontrollista luopumista ja työntekijän kannustamista itsenäiseen omaa työtä koskevaan päätöksentekoon. Nykytyöelämän tahdissa on ajan tuhlausta kierrättää arkipäiväistä, jokaisen omaa työtä koskevaa päätöksentekoa esihenkilön ovensuun kautta.

Työelämässä tarvittavat taidot vaativat päivittämistä. Työ on muuttunut monimutkaisemmaksi ja tiedon määrä on kasvanut sellaisiin mittoihin, ettei se ole yhden ihmisen hallittavissa. Työelämän muutoksissa pärjää vahvistamalla ihmisten motivaatiota, autonomiaa ja työn tuottavuutta.

Vastuullisuus henkilöstöjohtamisessa on päässyt useiden kuntien ja hyvinvointialueiden strategiseksi tavoitteeksi. Valmentava johtaminen sisältää ajatuksen vastuullisesti toimivasta yksilöstä. Valmentavassa johtamisessa uskotaan ihmisen potentiaaliin ja johtamiseen vahvuuksien kautta. Se ei estä laiminlyönteihin ja epäkohtiin puuttumista, mutta vähentää niiden syntyä. ■

23.2.2024