Pääkirjoitus
1
/2019

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Kunta-ala ja yritykset kumppaneina

Kunnallisessa palvelutuotannossa on julkisrahoitteisten yhteisöjen ja yksityisellä pääomalla toimivien yritysten raja jatkuvasti ohentunut. Kunta-ala voi nykyään monessa kohdassa valita, toteuttaako se palvelutehtäväänsä omana työnä, omistamansa yhtiön tai liikelaitoksen kautta tai ostopalveluna ulkopuoliselta

Teuvo Arolainen, päätoimittaja

Rajojen rikkominen on monipuolistanut palvelutuotantoa, vaikkei se ole miellyttänyt kaikkia eikä aina täysin onnistunut. Joka tapauksessa julkisen talouden kestävyydestä on huolehdittava ja verovaroja käytettävä viisaasti.

Lakisääteinen kilpailuttaminen on opettanut kunnille hankintamenettelyä ja lisännyt ymmärrystä markkinaehtoisesta toiminnasta. Kuntayhtiöt ovat ryhtyneet kilpailemaan vapailla markkinoilla, joilla toimiminen tosin on tarkasti säänneltyä.

Uudenlaista rajojen rikkomista on kunta-alan kumppanuus yritysten ja myös kolmannen sektorin kanssa.

Lounais-Suomessa pyritään kouluttamaan – ja muutenkin hankkimaan – työvoimaa yrityksille. Kunta-alan panostus maksaa itseään takaisin muuttovoittona ja työllisyyden paranemisena. Jyväskylässä rakennetaan urheilu- ja liikuntapaikkoja yritysten tuella kaupunkilaisten hyödyksi.

Uudenlainen yhteistyö vahvistaa alueen elinvoimaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla se voi myös merkitä uudenlaisia rakenteita. Niitä pystytettäessä tapahtuu liikkeen luovutuksia ja henkilöstön siirtoja.

Näistäkin kerrotaan tässä lehdessä. Jossain sairaanhoitopiiri rakentaa yhtiöiden verkkoa, toisaalla ollaan perustamassa osuuskuntaa. Suomen toiseksi suurin työnantaja, HUS-kuntayhtymä, miettii tukitoimintojensa ulkoistamista.

19.2.2019

Yhteystiedot

Teuvo Arolainen

viestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2518
Matkapuhelin:
+358 50 324 1195
Sähköposti:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT