Työelämän kehittäminen
6
/2023

Teksti: Haaga-Helian vanhempi tutkija Anna Lahtinen ja johtamisen lehtori Eija Kärnä

​Tekoäly on tulevaisuuden kunnissa ihmisläheistä teknologiaa ​

Kunta-alan työntekijät ovat valmiita hyödyntämään tekoälyä työssä, mutta se vaatii organisaatioiden johdon sitoutumista.

Tekoäly ja työelämä

 

Ammatillinen toimijuus muuttuu tietotyössä

Tietotyöntekijät ovat valmiita tarttumaan uusiin teknologioihin ja tekoälyyn työssään, mutta kehittämistyössä kaivataan johdon tukea ja kannustusta. Tämä käy ilmi Työsuojelurahaston rahoittamasta TT TOY -tutkimuksesta, joka tarkasteli tekoälyn roolia yrityksissä, organisaatioissa ja kuntaorganisaatiossa.

Tekoälystä oppii parhaiten kokeilemalla ja soveltamalla sitä jokapäiväisessä työssä. Tutkimustulosten mukaan osallistuminen työn ja työtapojen kehittämiseen luo uusia ulottuvuuksia omaan työhön. Osallistuminen auttaa muokkaamaan tulevaisuuden työroolia ja työtehtäviä itselle mielekkääseen suuntaan ja edistää siten myös työhyvinvointia.

Uuden oppiminen taas edistää erityisesti ikääntyvien tietotyöntekijöiden työkykyä ja työssä jaksamista. Teknologian käyttöönotto vaatii ottamaan huomioon tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön.

 

Tekoälyä voi hyödyntää laajasti

Kunnat ja hyvinvointialueet voivat hyö­dyntää tekoälyä monilla alueilla. Hallinnon työprosesseja, dokumenttien käsittelyä ja päätöksenteon tukea voi sujuvoittaa. Tekoäly voi analysoida asukkaiden tarpeita ja palautetta, mikä auttaa kehittämään kohdennettuja palveluita.

Hyvinvointialueilla potilasdatan analysointi voi puolestaan edistää henkilökohtaisempia hoitosuunnitelmia. Turvallisuusuhkia voidaan vähentää tarkkailemalla verkkoliikennettä ja tunnistamalla epäilyttäviä toimintoja.

Helsingin kaupungin tekoälyrekisteri (ai.hel.fi) on konkreettinen esimerkki siitä, miten tekoälyä voidaan soveltaa kunta-alalla esimerkiksi palvelujen suunnittelussa, osto­laskujen optimoinnissa tai reitityksen tehos­tamisessa.

 

Kohti kestävää tietotyötä

Tutkimuksen mukaan avain kestävään tietotyöhön löytyy avoimesta, tasavertaisesta, tavoitteellisesta ja moniarvoisesta yhteiskehittämisestä.

Tietotyön kehittämisessä on oleellista tunnistaa työntekijöiden osaaminen ja potentiaali ja mahdollistaa työntekijälähtöiset arjen innovaatiot. Teknologialähtöisyyden sijaan on tärkeää varmistaa, että yksilöt, tiimit ja yhteisöt voivat osallistua kehittämiseen.

Tekoäly ja uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuksia, mutta niiden täysi po­ten­tiaali realisoituu vain, jos ihmiset ovat kehittämistyön keskiössä. Tietotyötä yhteiskehittämällä voidaan luoda uudenlaista arvoa ja tuottavuutta yli yksikkö- ja organisaatio­rajojen.

Tekoälyn hyödyntämistä voidaan edistää ihmislähtöisellä kehittämistyöllä. Tämä vaatii johdon sitoutumista, selkeää strategiaa ja työntekijöiden osallistamista. Vain näin tekoäly voi toimia tehokkaana välineenä kuntaorganisaatioiden kehittämisessä ja palvelujen parantamisessa.

27.12.2023

Muita artikkeleita aiheesta