Työelämän kehittäminen
3
/2024

Teksti: Hertta-Mari Kaukonen, Kuva: Mostphotos

E2 Tutkimuksen selvitys paljastaa, että nuoret arvostavat koulutuksen mukaista työnkuvaa

Nuoret työntekijät pitävät kuntia ja hyvinvointialueita hyvinä työnantajina. He arvostavat erityisesti hyvää työilmapiiriä.

Nuoret työntekijät.

Kunta- ja hyvinvointialalla työskentelevät nuoret ovat tyytyväisiä työhönsä. Noin 80 prosenttia alle 35-vuotiaista työntekijöistä on ­sitä ­mieltä, että työpaikka kunnassa tai ­hyvinvointialueella vastaa heidän odotuksiaan melko tai erittäin hyvin. Oma ammattiala vastaa odotuksia vielä paremmin, sillä 85 prosenttia kokee odotusten täyttyvän.

Tulokset käyvät ilmi E2 Tutkimuksen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle tekemästä selvityksestä. Selvitys koski nuorten käsityksiä kunta- ja ­hyvinvointialan houkuttelevuudesta.

– Tulokset kunta- ja hyvinvointialan työnantajakuvasta ja houkuttelevuudesta nuorille ovat rohkaisevia, sanoo KT:n neuvottelujohtaja Anna Kukka.

 

Valtaosa nuorista kokee työn monipuoliseksi

Kyselyn mukaan nuoret työntekijät arvostavat työelämässä erityisesti hyvää työilmapiiriä, sillä näin vastasi peräti 89 prosenttia kyselyyn vastanneesta. Nuoret kokevat, että heidän omassa työssään toteutuu erityisesti monipuolinen työnkuva (87 %), merkityksellinen työ (87 %) ja työpaikan hyvä sijainti (86 %).

Haastatelluista nuorista 43 prosenttia on nykyiseen työpaikkaansa hakeutuessaan pitänyt kiinnostusta lisäävänä tekijänä sitä, että työpaikka on kunnalla tai hyvinvointialueella.

Osa kertoo arvioineensa, että julkinen ­työnantaja on luotettava ja läpinäkyvä sekä tarjoaa enemmän varmuutta kuin yksityinen työnantaja. Moni haastateltava arvioi, että työnkuva julkisella sektorilla on mieluisampi kuin yksityisellä.

 

Kunnissa ja alueilla toteutuu monipuolinen työnkuva

Erityisesti haastatellut sairaanhoitajat ja varhaiskasvatuksen opettajat kokivat, että julkisella ­sektorilla he pystyvät keskittymään koulutuksensa mukaiseen työhön.

– Kuntien ja hyvinvointialueiden kannattaa vaalia luotettavaa ja läpinäkyvää työnantajakuvaa. Tämä vahvistaa toimialan houkuttelevuutta nuorille, kuten myös sen esiintuominen, että julkisella puolella on mahdollista kehittyä ammatillisesti, KT:n neuvottelujohtaja Anna Kukka sanoo.

 

Laaja selvitys pyrkii helpottamaan työvoimapulaa

Kunnat ja hyvinvointialueet houkutteleviksi ­nuorille aikuisille -selvitys perustuu kysely- ja haastattelu­aineistoon, jonka E2 Tutkimus on toteuttanut KT:n toimeksiannosta marras–helmikuussa.

Selvitys sisältää konkreettista tietoa kunta- ja hyvinvointialan kilpailutekijöiden ­vahvistamiseksi, houkuttelevuuden lisäämiseksi ja työvoimapulan helpottamiseksi.

Lisäksi selvitys tarjoaa välineitä harjoittelukäytäntöjen, oppilaitosyhteistyön ja rekrytointitapojen kehittämiseksi.

 

Näin laaja selvitys tehtiin

Selvitys koski nuorten työntekijöiden näkemyksiä kunnista ja hyvinvointialueista työnantajina. Selvityksen tilasi KT ja toteutti E2 Tutkimus.

Nuorille työntekijöille suunnattuun kyselyyn vastasi 866 19–35-vuotiasta kunta- ja hyvinvointialan työntekijää. Lisäksi haastateltiin tarkemmin 20:tä alle 35-vuotiasta työntekijää ja opiskelijaa.

Samassa yhteydessä tehtiin toinen selvitys ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä, jonka tuloksia voit lukea edellisiltä sivuilta.

 

14.6.2024