Työelämän kehittäminen
4
/2018

Niilo Hakonen, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Kuva: Pixhill

Työn murrokseen voi vaikuttaa

Onko työn tulevaisuus jo jossain keskellämme? 
Se ei ole vain mahdollista, vaan myös todennäköistä.

Työn murros

Kuntaorganisaatioiden johto ja henkilöstö ovat näköalapaikalla uudistuksiin ja muutostarpeisiin. Uutta on, että kesäkuussa kunta-alan työmarkkinaosapuolet päättivät ryhtyä yhdessä valmistelemaan työn murroksen pitkäjänteistä seurantaa ja käsittelyä kunta-alalla.

Vain vuotta aiemmin pääministeri Juha Sipilä totesi valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa, että työn murros on Suomen suurin haaste.

Kunta-alan pääneuvotteluryhmä linjasi, että työn ja teknologian uudistuessa kunta-alan työmarkkinaosapuolet haluavat olla aktiivisesti mukana edistämässä ja tukemassa työn ja sen organisointitapojen kehittämistä kuntatyöpaikoilla ja sopimusaloillaan. Lisäksi osapuolet haluavat parantaa kunta-alan arvostusta ja toimintaedellytyksiä.

Jatkossa sama tavoite koskee myös maakuntatyöpaikkoja, mikäli niitä koskevat lait hyväksytään.

Murroksen nopeutta on vaikea ennustaa

Kukaan ei osaa varmasti sanoa, miten nopeasti murros etenee, ja miten nopeasti esimerkiksi uutta teknologiaa pystytään täysipainoisesti hyödyntämään. Kysymys ei ole vain siitä, mikä teknisesti tai teoriassa on mahdollista, vaan myös siitä, mikä on taloudellisesti, palvelun laadun, saatavuuden ja vaikuttavuuden kannalta sekä eettisesti tavoiteltavaa.

Yleensä työn murroksella tarkoitetaan vuosia ja vuosikymmeniä kestävää muutosta kohti uutta ja monipuolisempaa työn maailmaa. Murrosta vauhdittaa uuden teknologian, kuten digitaalisten palvelujen, robottien, tekoälyn ja alustojen hyödyntäminen, mutta myös toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen työyhteisöissä ja työpaikoilla.

Työn murroksesta on jo nyt näyttäviä esimerkkejä esimerkiksi kirjastoalalla.

Nopeasti käyttöön otettavien ohjelmistorobottien avulla pystytään jo useilla aloilla käyttämään rinnakkain eri tietojärjestelmiä. Monia tekoälyn, kehittyneen robotiikan ja alustatalouden sovelluksia joudutaan kuitenkin vielä odottamaan.

Vaikutukset toimialoihin vaihtelevat

Työn murros vaikuttaa eri tavoin eri ammatteihin ja toimialoihin. Muutokset vaikka koulutyössä ovat erilaisia kuin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Siksi on tärkeää seurata eri ammattiryhmissä ja toimialoilla tapahtuvaa kehitystä.

Murroksen vaikutukset näkyvät selvimmin siinä, miten töiden sisältö, toimintatavat ja niiden edellyttämä osaaminen muuttuvat. Kiinnostavaa on esimerkiksi, miten tekoäly ja uusi teknologia jatkossa täydentävät ihmistyötä.

Syntyy myös kokonaan uusia ammatteja ja tehtäviä. Samalla osa vanhoista tehtävistä häviää tai siirtyy muulla tavoin hoidettavaksi.

Muutoksiin voi vaikuttaa

Meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä muutos sisältää ja miten se etenee. Työn murros luo mahdollisuuden parantaa työn tuottavuutta, julkisten palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä työn arkea.

Valtioneuvoston ja ministeriöiden tulevaisuuskatsauksissa on tartuttu työn murroksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Kunta-alan työmarkkinaosapuolten tavoitteena on, että tuloksellisesti toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut säilyvät suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin ytimessä.

Kaavio työn murrosta aiheuttavista tekijöistä

11.9.2018

Yhteystiedot

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT