Työelämän kehittäminen
4
/2023

Teksti: Suvi Oinonen, sidosryhmäasiantuntija

Hyvä työnantajaviestintä helpottaa TE-muutosta

Viestinnän ensisijainen tavoite muutostilanteissa on tarjota henkilöstölle selkeä käsitys ­siitä, mitä muutokset tarkoittavat heidän työlleen ja koko organisaatiolle. 

Viestinnällä on mahdollista pitää henkilöstö jatkuvasti ajan tasalla muutoksen etenemisestä ja mahdollisista muutoksista suunnitelmiin. Muutoksen aikatauluista ja vaiheista viestiminen luo turvallisuuden tunnetta, muutosten hallinta helpottuu ja myös henkilöstö on sitoutuneempaa. Alla on lueteltu kuusi hyvää ohjenuoraa hyvään muutosviestintään.

 

1 Selkeys

Vältä jargonia ja käytä selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Selkeä kieli auttaa vähentämään epäselvyyksiä ja virheellisiä tulkintoja. Hyvällä työnantajaviestinnällä voidaan luoda avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Sillä vähennetään epävarmuutta sekä tuetaan organisaatiota muutoksen läpiviennissä.

 

2 Avoimuus

Ole rehellinen ja avoin viesteissäsi. Kerro rehellisesti muutosten taustat, tavoitteet ja mahdolliset vaikutukset. Jos jotain asiaa ei tiedetä, kerro sekin suoraan.

 

3 Säännöllisyys

Toista tärkeitä viestejä useammin kuin kerran. Vaikka mitään uutta ei tapahtuisikaan, viesti silti. Ja viesti myös siitä, että mitään ei tapahdu. Tämä auttaa välttämään   huhujen leviämistä ja rauhoittaa.

 

4 Kaksisuuntaisuus

Kannusta työntekijöitä antamaan palautetta ja esittämään kysymyksiä. Kuuntele huolia ja vastaa niihin. Tarjoa kanavia, joissa työntekijät voivat ilmaista mielipiteensä ja saada vastauksia.

 

5 Empatia ja huolenpito

Osoita ymmärrystä henkilöstön tunteita kohtaan. Viestinnässä voi käsitellä myös tunteita, joita muutokset voivat herättää. Tarjoa tukea tarvittaessa.  Muutokset voivat ­herättää epävarmuutta ja ahdistusta henkilöstössä, mutta tehokkaalla ja inhimillisellä työnantajaviestinnällä tilannetta voidaan merkittävästi helpottaa.

 

6 Tuki ja ohjaus

Tarjoa koulutusta ja selkeitä ohjeita siitä, mistä voi saada apua ongelmatilanteissa. 

 

15.9.2023