Sopimukset
1
/2022

Aija Tuimala, yhteyspäällikkö
Kuva: Freepik.com

Alueiden johtamisrakenteet valmisteilla

Hyvinvointialueet ovat askeleen päässä virallisesta organisoitumisesta. Johtamisen käytännöt laaditaan kuluvan vuoden aikana.

Hyvinvointialuevaaleissa valitut aluevaltuutetut valmistautuvat parhaillaan 1. maaliskuuta 2022 alkavaan työhönsä. Monilla alueilla järjestetään luottamushenkilökoulutusta jo helmikuusta alkaen.

Aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa järjestäydytään eli valitaan puheenjohtajisto, aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Myös ensimmäinen vt. hyvinvointijohtaja nimetään samalla kun päätetään vakituiseksi valittavan viranhaltijan kelpoisuusehdoista ja hakuprosessista.

Aluevaltuustoissa käsitellään myös hyvinvointialueen organisaatiomallia ja hallintosääntöä. Asiat tarkentuvat vuoden aikana ja esimerkiksi hallintosääntöä ja monia muita toimintaperiaatteita on tarpeen täsmentää vielä siinä vaiheessa, kun palvelutuotanto siirtyy alueille 1. tammikuuta 2023. Maaliskuun aikana aluevaltuusto käsittelee myös selvityksiä omaisuuden ja henkilöstön siirroista.

Osa alueista on jo kertonut verkkosivuillaan tulevista järjestäytymiskokouksista ja niiden asialistoista. Suunnitelmien mukaan eräillä alueilla aluevaltuustojen kokouksia on mahdollista seurata verkossa, sillä korona-ajan vuoksi kokoukset järjestetään pääosin etäkokouksina.

Henkilöstön tiedettävä asemansa hyvissä ajoin

Virallinen johtamisrakenne rakentuu hyvinvointialueilla kuluvan vuoden aikana. Muutoksissa on tärkeää, että henkilöstö tietää asemansa organisaatiossa jo hyvissä ajoin ennen varsinaista toiminnan aloitushetkeä 1. tammikuuta 2023.

Hyvinvointialueet tarvitsevat toiminnan valmisteluun kunnilta ja kuntayhtymiltä tietoja siirtyvästä henkilöstöstä. Tietoja tarvitaan ennen kuin aluevaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuussa.

Yt-käsittely tietojen luovuttamisesta aloittaa henkilöstötietojen käsittelyn. Varsinaista liikkeen luovutusta ja henkilöiden siirtymistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käydään, kun liikkeen luovutuksella luovutettava henkilöstö on selvillä eli pääosin syksyllä 2022.

Henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen liikkeen luovutuksen periaattein virallisesti 1. tammikuuta 2023. Tämän vuoksi monia avaintehtäviä hoidetaan tänä vuonna osa- ja määräaikaisesti niin, että kunnan ja hyvinvointialueiden tarpeet huomioidaan järjestelyissä.

Henkilöstön kannalta on tärkeää, että palvelussuhde jatkuu katkeamattomana vuoden vaihteen yli, jotta he pysyvät liikkeen luovutuksen piirissä.


Yhteistoiminta kunnissa ja hyvinvointialueilla

KT:n Muutostuki-sivustolla on ohjeita yhteistoimintaan hyvinvointialueuudistuksessa ja henkilöstön siirtoihin liikkeen luovutuksella kuntatyönantajilta hyvinvointialueille. 

Uudistuksen edellyttämät järjestelyt valmistellaan yhteistoiminnassa hyvinvointialueiden, kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden henkilöstön edustajien kanssa.

Yhteistoimintamenettelyt on käytävä ennen henkilöstön siirtoja kunnasta tai kuntayhtymästä hyvinvointialueelle niin, että ne on saatu päätökseen hyvissä ajoin, ennen kuin hyvinvointialueiden toiminta alkaa 1.1.2023. 

Hyvinvointialueiden väliaikaishallinnon ja kuntien välillä on selvitettävä hallinto- ja muiden tukipalvelutehtävien tarkat henkilömäärät hyvissä ajoin ennen 31.12.2022.  

Voimaanpanolain 26 §:n mukaan kunnan on annettava viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä ja palkkakuista sekä 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Virallisen yhteistoiminnan lisäksi KT suosittelee, että henkilöstöä informoidaan muutoksista pitkin matkaa. 

Hyvinvointialueuudistuksessa tarvitaan kolmenlaisia yhteistoimintamenettelyjä.

Henkilöstön siirto kunnalta hyvinvointialueelle edellyttää, että sekä luovuttaja, väliaikaishallinto ja luovutuksensaaja käyvät yt-lain 4 ja 11 §:ien mukaiset yhteistoimintamenettelyt. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen luovuttaja eli kuntatyönantaja käy itsenäisesti yhteistoimintamenettelyt. 

Väliaikaishallinnossa tullaan tekemään hyvinvointialueita sitovia päätöksiä, joten myös väliaikaishallinnossa asioita käsitellään yhteistoiminnassa. 

Hyvinvointialueiden väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa (voimaanpanolaki 8 §).

Hyvinvointialueiden väliaikaishallinto tulee tekemään hyvinvointialueita sitovia henkilöstöä koskevia päätöksiä ja sopimuksia toimivaltansa rajoissa. Tämän vuoksi myös väliaikaishallinnolla on velvollisuus noudattaa yhteistoimintalain periaatteita. Siksi väliaikaishallinnissa on väliaikaiset yhteistoimintaelimet.

Lue lisää KT:n Muutostuki -sivustolta.

10.2.2022

Yhteystiedot

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Muita artikkeleita aiheesta