KT-kulma
3
/2018

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Jarmo Teinilä

Hallitusohjelmatavoitteet valmistelussa

Vaikka Sipilän hallituksen kautta on jäljellä vielä vajaa vuosi, puolueissa ja etujärjestöissä valmistaudutaan jo vauhdilla seuraavan hallituksen ohjelmakysymyksiin. Vuoden päästä maassa on jo todennäköisesti huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen muodostettu uusi hallitus ja sillä uusi hallitusohjelma.

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Parlamentaarisen enemmistöhallituksen ohjelman vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin on poikkeuksellisen suuri. Siksi puolueiden vaaliohjelmiin ja varsinaisiin hallitusneuvotteluihin pyritään vaikuttamaan monelta taholta. Myös KT valmistelee omia hallitusohjelmatavoitteitaan.

Jokainen hallitus joutuu ottamaan kantaa siihen, millä käytettävissä olevilla keinoilla Suomen talouskasvua kyetään tukemaan vähintään hallituskauden ajan. Jotta kykenemme rahoittamaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja eläkkeet, työllisyysasteen pitäisi nousta 75 prosenttiin ja talouskasvun jatkua vakaana. Työllisyyden kehityksellä on ratkaiseva vaikutus myös valtion ja kuntien talouteen.

Maltilliset työmarkkinasopimukset ovat avainasemassa työllisyyden kannalta. Myös työnantajan eläke- ja sosiaalivakuutusmaksut täytyy pitää kilpailukykyisinä. Lisäksi tarvitaan jatkoa toimenpiteille, joilla työnantajien työllistämiskynnystä ja toisaalta työnhakijoiden työllistymiskynnystä voidaan alentaa. Pahenevaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaan täytyy löytyä ratkaisuja.

Osaavan työvoiman saatavuus ja osaamisen uudistamiskyky nousevat entistä tärkeämpään rooliin tuottavuuden parantamisessa ja työelämän kiihtyvässä murroksessa. Talouskasvun ohella tarvitaan vaikuttavaa työvoima- ja osaamispolitiikkaa, joka mahdollistaa muun muassa täydennys- ja muuntokoulutuksen. Kasvupalveluiden järjestämisessä kunnille pitää varata vahva rooli.

Perhevapaauudistus jää puolitiehen nykyiseltä hallitukselta. Työmarkkinakeskusjärjestöjen valmistelussa edettiin varsin pitkälle ja KT toi myös oman mallinsa keskusteluun. Seuraavan hallituksen tulee viedä perhevapaauudistus maaliin. Syntyvät kustannukset pitää korvata täysimääräisesti kunnille.

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus on suurella varmuudella seuraavan hallituksen työlistalla. Vaativassa uudistuksessa päätavoitteena pitäisi olla työllisyyden edistäminen ja kannustinloukkujen purkaminen, koska työ ja siitä saatavat tulot ehkäisevät parhaiten syrjäytymistä ja köyhyyttä.

31.5.2018

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT