KT-kulma
5
/2023

Markku Jalonen, toimitusjohtaja

Eläkeneuvottelut käynnistyvät

Seuraavaa eläkeuudistusta koskevat neuvottelut ovat käynnistymässä. KT, EK, SAK, Akava ja STTK aloittavat Petteri Orpon hallituksen pyynnöstä keskinäiset neuvottelut hallitusohjelmaan kirjatusta eläkeuudistuksesta. Järjestöjen tavoitteena on laatia tammikuun 2025 loppuun mennessä hallitukselle yhteinen ehdotus uudistuksen toteuttamisesta, kirjoittaa KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.

KT:n ja muut työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelivat myös aiemman vuoden 2017 eläkeuudistuksen. Sen tavoitteet on saavutettu hyvin. Uudistuksen ansiosta julkiseen talouden säästöt ovat miljardiluokkaa ja työurat ovat pidentyneet merkittävästi.

Orpon hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat hyväksyneet yhteiset tavoitteet tulevalle eläkeuudistukselle. Käynnistyvien neuvottelujen tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä noin 0,4 prosenttiyksiköllä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Käytännössä neuvotteluissa tavoitellaan noin miljardin euron säästöjä.

”Eläkeuudistukselle on hyväksytty yhteiset tavoitteet.”

Neuvottelujen tavoitteena on löytää keinot eläkevakuutusmaksujen tason pitkän aikavälin vakauttamiseen ja julkisen talouden kokonaisuuden merkittävään vahvistamiseen sääntöpohjaisen vakautusjärjestelmän avulla. Neuvotteluja käydään todennäköisesti muun muassa eläkerahastojen sijoitusten riskitason nostamisesta. Tällä tavoitellaan parempia sijoitustuottoja pitkällä aikavälillä.

Järjestöt ovat asettaneet eläkeneuvotteluryhmän valmistelemaan ehdotusta. Neuvotteluissa kuullaan asiantuntijoita ainakin Eläketurvakeskuksesta, valtionvarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä työeläkealalta. Eläkeneuvotteluryhmän työtä seuraa ja ohjaa järjestöjen toimitusjohtajista ja puheenjohtajista koostuva ryhmä.

27.10.2023

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT