Lainsäädäntö
4
/2017

Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Onnistu opettajarekrytoinnissa

Opettajarekrytoinnissa on paljon huomioitavaa. Hyvällä valmistelulla pärjää myös mahdollisessa valitustilanteessa.

Liitutaulu, johon on kirjoitettu ABC

Virkasuhteista opetushenkilöstöä rekrytoitaessa tulee melkein poikkeuksetta käyttää julkista hakumenettelyä, jos opettaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan ottaa myös ilman julkista hakumenettelyä, jos valitaan kelpoisuusvaatimukset täyttävä opettaja.

Ei-kelpoinenkin voidaan joskus valita

Opettajien kelpoisuusvaatimuksia säätelevässä asetuksessa (986/1998) määräaikaisen opetushenkilöstön ottamisesta todetaan, että henkilö voidaan määrätä antamaan opetusta enintään vuoden ajaksi kelpoisuusvaatimusten estämättä, jos hänellä on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito.

Yli puolen vuoden määräys ei-kelpoiselle edellyttää kuitenkin, että kelpoisuudet täyttävää opettajaa ei ole saatavilla tai siihen on muu erityinen syy. Käytännössä määräaikaisen viran on tässä tapauksessa pitänyt olla julkisesti haettavana, ja koulutuksenjärjestäjän on voitava osoittaa, että kelpoisia ei ole saatavilla.

Ei-kelpoisen valitseminen muun erityisen syyn perusteella tarkoittaa sitä, että kelpoisuusvaatimukset täyttävä opettaja on hakenut tehtävää, mutta hän ei työnantajan arvion mukaan pysty koulutuksestaan huolimatta suoriutumaan tehtävästä. Mahdollisessa muutoksenhakutilanteessa perusteet kelpoisuusvaatimukset täyttävän opettajan sivuuttamiselle pitää aina pystyä esittämään.

Laadi hakuilmoitus huolella

Kunta päättää hakuilmoituksen sisällöstä. Lainsäädännön vaatimukset täyttävä hakuilmoitus voi olla hyvin suppea, mutta yksityiskohtaisemmat vaatimukset voivat antaa hyvän selkänojan ansiovertailua varten ja auttaa myös päätöksen perustelussa.

Vaatimukset eivät saa olla syrjiviä. Kelpoisuusvaatimukset tulee esimerkiksi opetettavien aineiden osalta ilmoittaa yksiselitteisesti.

Hakijoiden ansioiden vertailussa tulee huomioida koulutus, työkokemus sekä sellaiset tiedot ja taidot, jotka liittyvät työtehtäviin. Haastatteluun tulee kutsua hakemusasiakirjojen perusteella ansioituneimmat hakijat ottaen huomioon tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain vaatimukset. Määrämuotoa ansiovertailun tekemiselle ei ole, mutta valinnan tulee perustua hakijoiden ansioiden objektiiviseen vertailuun.

Valituksi tulee hakija, joka on kokonaisharkinnalla tehtävään soveltuvin. Harkintaan vaikuttaa myös haastattelussa hakijasta saatu vaikutelma. Työnantajalla on laaja harkintavalta valita sopivimmaksi katsomansa henkilö, mutta valinta tulee aina pystyä perustelemaan objektiivisesti.

13.9.2017

Yhteystiedot

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT