Tilastot
4
/2017

Niina Paakkonen, työmarkkinatutkija
Kuva: Pixhill

Mihin kunta-alalla rekrytoidaan?

Kuntasektorille palkattiin vuoden 2015 ja 2016 välillä 46 500 uutta henkilöä, joista 80 prosenttia on KVTES:n piirissä. 
Uusia rekrytoitiin etenkin suurimpiin ammattiryhmiin.

ihmiset tarkastelevat tilastoja

Kunnat ja kuntayhtymät ovat rekrytoineet noin 46 500 uutta henkilöä vuoden aikana. Tämä vastaa kymmentä prosenttia koko kunta-alan henkilöstömäärästä, joka on 449 000. Tieto perustuu Tilastokeskuksen kunta-alan palkkatilaston lokakuun poikkileikkaustietoon vuosilta 2015 ja 2016.

Uutta henkilöstöä on palkattu sijaisuuksiin, uusiin työtehtäviin, eläkkeelle siirtyvien sekä pois lähteneiden henkilöiden tilalle. Kunta-alalta jää eläkkeelle noin 16 000 henkilöä vuodessa.

Rekrytoiduista kolmannes on terveys- ja sosiaalialan koulutuksen suorittaneita. Sen lisäksi palkattiin palvelualojen, kaupan- ja yhteiskuntatieteellisen sekä tekniikan alan koulutuksen suorittaneita henkilöitä. Uudesta henkilöstöstä puolet oli suorittanut keskiasteen ja viidesosa alemman korkeakouluasteen tutkinnon.

Kunta-alalle palkataan kokoaikaisia

Uudesta henkilöstöstä 36 000 eli 77 prosenttia palkattiin kokoaikaiseen palvelussuhteeseen. Kokoaikaisista 75 prosenttia oli täyspalkkaisia.

Rekrytoidusta henkilöstöstä 75 prosenttia oli naisia. Uuden henkilöstön keski-ikä oli 37 vuotta. Alle 30-vuotiaita heistä oli 17 000, mikä on 37 prosenttia kaikista uusista rekrytoiduista.

Rekrytoinneista 36 400 eli 80 prosenttia kohdistui KVTES:n sopimusalalle. Opetusalalle uusia henkilöitä tuli 4 500 ja teknisen alan sopimukseen 2 500. Uusia lääkäreitä palkattiin 1 700. Tuntipalkkaisten sopimukseen tuli 1 100 uutta työntekijää.

Hoitajat rekrytointitilaston kärjessä

KVTES:n sopimusalalla rekrytoinnit kohdistuivat kunta-alan suurimpiin ammatteihin. Vuosien 2015 ja 2016 välillä palkattiin 5 100 lähihoitajaa, 3 600 sairaanhoitajaa, 1 700 lastenhoitajaa ja 1 200 lastentarhanopettajaa. Noin neljä viidesosaa palkatuista oli naisia.

Opetushenkilön sopimuksen rekrytoinnit kohdistuivat peruskouluun, jonne palkattiin 1 500 luokanopettajaa ja tuhat peruskoulun lehtoria. Noin 300 opettajaa palkattiin lukion lehtoriksi, ammatillisen aikuiskoulutuksen opettajaksi ja ammatilliselle nuorten asteelle. Naisia oli 75 prosenttia.

Lääkärisopimukseen palkattiin 700 terveyskeskuslääkäriä, 400 erikoistuvaa lääkäriä ja 180 terveyskeskushammaslääkäriä. Uusista lääkäreistä selvästi yli puolet, 65 prosenttia, oli naisia.

Tekniselle puolelle rekrytoitiin 170 palomiestä ja 140 kiinteistönhoitajaa. Miehiä oli 80 prosenttia rekrytoiduista.

Tuntipalkkaisten sopimukseen rekrytoitiin eniten puisto- ja puutarhatyöntekijöitä sekä liikuntapaikkojen hoitajia. Miehiä heistä oli 950 eli 84 prosenttia.


Näihin ammatteihin palkataan eniten työvoimaa

Lähihoitaja 5 100
Sairaanhoitaja 3 600
Lastenhoitaja 1 700
Tuntiopettaja 1 600
Koulunkäynninohjaaja tai -avustaja 1 300
Lastentarhanopettaja 1 200
Laitoshuoltaja 1 100
Hoitaja 900
Luokanopettaja 800
Ohjaaja 700
Terveyskeskuslääkäri 700
Hoitoapulainen 500
Toimistosihteeri 500
Henkilökohtainen avustaja 400
Terveydenhoitaja 400
Ruokapalvelutyöntekijä 400
Sosiaalityöntekijä 400
Erikoistuva lääkäri 400
Siivooja 400
Fysioterapeutti 400

 

13.9.2017

Yhteystiedot

Niina Paakkonen

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2132
Matkapuhelin:
+358 50 384 9286
Sähköposti:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT