KT-kulma
3
/2017

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Jarmo Teinilä

Väliaikaisratkaisu maakuntien 
ja yritysten sopimuksista

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat sopineet kuntasektorin sopimusten määräaikaisesta soveltamisesta maakunnissa sekä kuntien ja maakunnan yhtiöitetyssä toiminnassa.

Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja

Kyseessä on kuitenkin väliaikaisratkaisu, jolla halutaan mahdollistaa sopimusoikeudet ja sovellettavat työehdot ennen kuin varsinainen uusi kuntien ja maakuntien sopimus- ja neuvottelujärjestelmä saadaan aikaan. Työnantajille tarjotaan tällä järjestelyllä mahdollisuutta säilyttää syntyvä uusi työnantajaorganisaatio kuntasopimusten piirissä siirtymäkauden ajan.

Tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi niissä tapauksissa, kun maakuntien väliaikaishallinto rekrytoi perustamisesta alkaen uutta henkilöstöä. Sama koskee tilanteita, joissa kunnat, kuntayhtymät tai maakunnat perustavat osakeyhtiöitä ja säätiöitä.

Neuvottelutuloksen mukaan maakuntien henkilöstöön sovelletaan kulloinkin voimassa olevia kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksia. Myös kunnan, kuntayhtymän ja maakunnan osakeyhtiöön tai säätiöön sovelletaan nyt neuvoteltuja työehtosopimuksia, jos henkilöstö on KT:n jäsenyhteisöksi liittyneen yhteisön palveluksessa.

Sopimuksia sovelletaan kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnasta annetun lain voimaantulosta alkaen. Näillä näkymin eduskunnassa olevan sote-lakipaketin ja sen osana olevan uuden KT-lain hyväksyminen ovat lykkääntymässä syys-lokakuulle.

Määräaikaiset sopimukset ovat voimassa, kunnes kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnasta annetun uuden KT-lain lain mukaiset maakuntia ja yrityksiä koskevat työ- ja virkaehtosopimukset tulevat voimaan. Määräaikaisten sopimusten soveltaminen päättyy kuitenkin viimeistään 31.1.2019.

KT:n valtuuskunta on osaltaan hyväksynyt sopimukset. Sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa, kun eduskunta on hyväksynyt sote- ja maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön.

KT ja pääsopijajärjestöt jatkavat edelleen neuvotteluja kuntien, maakuntien ja niiden yritysten uudeksi sopimus- ja neuvottelujärjestelmäksi. Osapuolet ovat tehneet neuvottelujen pohjaksi myös yhteiset tilastolliset analyysit sote- ja maakuntauudistuksen sopimusalakohtaisista henkilöstömuutoksista ja pääsopijajärjestöjen edustavuudesta. Neuvottelujen takaraja on lokakuun loppu.

5.5.2017

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT