KT-kulma
3
/2017

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
Bild: Jarmo Teinilä

Temporära avtal för landskap och företag

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har kommit överens om att de kommunala avtalen tillämpas för en viss tid i landskapen och i kommunsektorns och landskapens bolagiserade verksamhet.

Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja

Det är ändå fråga om en temporär lösning för att trygga avtalsrätten och anställningsvillkoren tills parterna kommit överens om ett nytt avtals- och förhandlingssystem för kommunerna och landskapen. Genom arrangemanget får arbetsgivarna möjlighet att under övergångsperioden hålla kvar den nya arbetsgivarorganisationen inom de kommunala avtalens tillämpningsområde.

Sådana situationer kan uppstå till exempel när landskapens temporära förvaltning rekryterar ny personal. Det samma gäller situationer där kommunerna, samkommunerna eller landskapen bildar aktiebolag och stiftelser.

Enligt förhandlingsresultatet omfattas landskapens personal av de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller vid respektive tidpunkt. Kollektivavtalen tillämpas också på kommunernas, samkommunernas och landskapens aktiebolag och stiftelser, om personalen är anställd hos en sammanslutning som anslutit sig som medlemsorganisation i KT.

Avtalen tillämpas från och med den tidpunkt då lagen om anordnande av intressebevakning för arbetsgivare i kommuner och landskap träder i kraft. Som det nu ser ut kommer lagpaketet om vårdreformen, som överlämnats till riksdagen, och godkännandet av den nya KT-lagen som ingår i lagpaketet att skjutas upp till september–oktober.

De tidsbegränsade avtalen gäller tills kollektivavtalen för landskap och företag enligt lagen om anordnande av intressebevakning för arbetsgivare i kommuner och landskap träder i kraft.  De temporära avtalen slutar dock tillämpas senast 31.1.2019.

KT:s delegation har godkänt avtalen. Det är meningen att avtalen ska undertecknas när riksdagen godkänt lagstiftningen om vård- och landskapsreformen.

KT och huvudavtalsorganisationerna fortsätter förhandla om ett nytt avtals- och förhandlingssystem för kommunerna, landskapen och deras företag. Som utgångspunkt för förhandlingarna har parterna också gjort gemensamma statistiska analyser av de sektorspecifika personalförändringarna i vård- och landskapsreformen och hur huvudavtalsorganisationerna kommer att vara representerade. Förhandlingarna ska vara slutförda i slutet av oktober.

5.5.2017

Ytterligare information

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT