Tilastot
2
/2020

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija

Puolet henkilöstöstä maakunnille siirtyvissä tehtävissä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa itsehallintoalueille siirtyviksi määrätyissä tehtävissä työskentelee kunta-alalla noin 210 200 viranhaltijaa ja työntekijää.

Portin muodostavia puupalikoita

KT on laskenut arvion siirtyvän henkilöstön määrästä Sanna Marinin hallituksen sote-uudistuksessa lokakuun 2018 henkilöstötietojen pohjalta. Itsehallintoalueille on siirtymässä kunta-alalta noin 210 200 työntekijää.

Henkilöstöstä 210 300 työskentelee niissä tehtävissä, joiden tuottaminen jää tulevaisuudessakin kuntien ja kuntayhtymien vastuulle.

Itsehallinnollisia alueita yhteensä 23

Uudistuksessa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöä siirtyy itsehallinnollisille alueille. Marinin hallitusohjelmassa näitä alueita olisi yhteensä 23, kun Uudenmaan erillisratkaisussa Helsingin kaupungille siirtyy maakunnan tehtäviä ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri muuttuu maakuntayhtymäksi. Lisäksi Uudellemaalle on tulossa neljä muuta itsehallinnollista aluetta.

Siirtyvään henkilöstöön kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö ei siirry ainakaan uudistuksen alkuvaiheessa.

Työvoimakustannuksista puolet itsehallintoalueille

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli yhteensä noin 203 700 henkilöä. Heistä kunnissa työskenteli 90 300 (44 %) ja kuntayhtymissä 113 500 (56 %). 

Kunnallisessa palo- ja pelastustoimessa työskenteli yhteensä 6 500 henkilöä. Pelastustoimen henkilöstön yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat palomies, ensihoitaja, ylipalomies ja paloesimies.

Uudistuksen piirissä olevan henkilöstön työvoimakustannukset olisivat vuoden 2018 tasossa arviolta 10,7 miljardia euroa vuodessa eli noin 52 prosenttia kuntasektorin nykyisistä työvoimakustannuksista.

Henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävissä työskentelisi uudistuksen jälkeen yhteensä noin  210 200 henkilöä. Heistä noin 14 400 jatkaisi Helsingin kaupungin ja 22 800 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa.

Kunnista tai kuntayhtymistä siirtyisi liikkeen luovutuksilla 172 900 henkilöä itsehallintoalueiden palvelukseen. Henkilöstöään luovuttavia kunta- ja kuntayhtymätyönantajia on 332. Liikkeen luovutuksia tapahtuisi yhteensä 364, sillä osalla kuntayhtymistä on toimipisteitä useamman maakunnan alueella.

Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin jäisi henkilöstöä edelleen noin 208 000 ja Ahvenanmaalle 2 300.
Uudistuksen jälkeen suurin työnantaja olisi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.Muutoin Uudenmaan itsehallintoalueet olisivat pieniä työnantajia, joissa olisi 2 300–7 400 työntekijää. Pienin itsehallintoalueista olisi Itä-Uusimaa, jolla olisi vajaa 2 300 työntekijää.

Siirtyvän tukihenkilöstön määrää vaikea arvioida

Arviot siirtyvästä henkilöstöstä perustuvat Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkat 2018 -aineistoon.  Kaikkea maakunnille siirtyvää henkilöstöä ei voi kuitenkaan kattavasti arvioida, sillä kunnat ovat organisoineet henkilöstönsä monin eri tavoin. Varsinkin toimialatilastoinnissa on häilyvyyttä.

Tukitoiminnoissa työskentelevä henkilöstö siirtyy itsehallintoalueiden palvelukseen, jos henkilön työstä puolet liittyy siirtyviin tehtäväalueisiin. Tilastoaineisto ei sisällä tietoa työntekijöiden työnkuvista. Tämän vuoksi erityisesti siirtyvän tukipalvelu- ja hallintohenkilöstön määrän arviointiin liittyy tilastollista epävarmuutta.

Uusien itsehallintoalueiden työntekijämäärät työnantajan mukaan
Maakunta / Itsehallintoalue / Työnantaja Yhteensä
Etelä-Karjala 4 500
Etelä-Pohjanmaa 8 100
Etelä-Savo 7 100
Kainuu 3 400
Kanta-Häme 6 100
Keski-Pohjanmaa 3 500
Keski-Suomi 10 000
Kymenlaakso 6 500
Lappi 7 400
Pirkanmaa 17 800
Pohjanmaa 7 900
Pohjois-Karjala 6 900
Pohjois-Pohjanmaa 17 000
Pohjois-Savo 11 400
Päijät-Häme 7 700
Satakunta 9 300
Varsinais-Suomi 20 500
Itä-Uusimaa 2 300
Keski-Uusimaa 3 700
Länsi-Uusimaa 7 400
Vantaa ja Kerava 4 200
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 22 800
Helsinki 14 400
Yhteensä 210 200

 

27.3.2020

Yhteystiedot

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT