Oikeustapaukset
6
/2014

Emma Stavén, työmarkkinalakimies
Kuva: Pixhill

Tehy lopetti laittoman hakukieltonsa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Tehyn asettama hakukielto alkoi 22. syyskuuta, ja sitä käsiteltiin kahteen kertaan työtuomioistuimessa. Tehy lopetti hakukiellon saatuaan toistamiseen sakot työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Kuva: Pixhill.

Tehy tuomittiin työtuomioistuimen 21.10.2014 antamalla ratkaisulla 8 000 euron hyvityssakkoon. Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo tuomittiin 5 000 euron hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden rikkomisesta. Järjestöt määrättiin korvaamaan myös KT:n oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuin otti hyvityssakon määrää korottavana seikkana huomioon sen, että työtaistelutoimen piteet jatkuivat työtuomioistuimen samassa asiassa antamasta, työtaistelutoimet lainvastaisiksi toteavasta tuomiosta huolimatta. Hakukielto kohdistui työnantajan organisaatiomuutosta koskevaan päätökseen ja siten työnjohto-oikeuteen.

Työtuomioistuimen ratkaisu ilmentää työnantajan vahvaa oikeutta järjestää toimintansa parhaaksi katsomallaan tavalla. KT tulee jatkossakin saattamaan työnantajan organisatorisiin järjestelyihin kohdistuvat työtaistelut työtuomioistuimen tutkittavaksi.

TT:2014-156
TT:2014-165

15.12.2014