Rättsfall
6
/2014

Emma Stavén, arbetsmarknadsjurist
Bild: Pixhill

Tehy hävde olagligt ansökningsförbud i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Tehys ansökningsförbud som utlystes den 22 september har behandlats två gånger vid arbetsdomstolen. Tehy har hävt ansökningsförbudet efter att på nytt ha fått böter för brott mot fredsplikten.

Kuva: Pixhill.

Arbetsdomstolen dömde Tehy till strejkböter på 8 000 euro den 21 oktober 2014. Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf dömdes till strejkböter på 5 000 euro för försummelse av övervakningsskyldigheten. Organisationerna ålades dessutom att ersätta KT:s rättegångskostnader.

Arbetsdomstolen beaktade som en faktor som höjde strejkböternas belopp att stridsåtgärderna fortsatte trots att arbetsdomstolen tidigare slagit fast att stridsåtgärderna var olagliga. Ansökningsförbudet riktades mot arbetsgivarens beslut om en omorganisering och därmed arbetsgivarens rätt att leda arbetet.

Arbetsdomstolens beslut är ett uttryck för arbetsgivarens starka rätt att ordna verksamheten på det sätt arbetsgivaren anser vara bäst.

KT kommer också framöver att föra stridsåtgärder som riktas mot arbetsgivarens organisatoriska åtgärder till arbetsdomstolen för prövning.

AD 2014-156
AD 2014-165

15.12.2014