KT-kulma
2
/2022

Markku Jalonen, toimitusjohtaja

Lakkojen kevät

Kunta-alan kevään työmarkkinaneuvottelut ovat osoittautuneet niin vaikeiksi kuin ennakolta osattiin odottaa. Kaikki palkansaajajärjestöt antoivat laajat lakkoilmoitukset välittömästi, kun sopimukset päättyivät helmikuun lopussa. Lähinnä vastaava tilanne on koettu viimeksi vuonna 1995.

Markku Jalonen toimitusjohtaja

KT olisi ollut valmis hyväksymään valtakunnansovittelijan tekemän ensimmäisen sovintoesityksen, vaikka se ei kaikilta osin ollut KT:n tavoitteiden mukainen. Kompromissiesitys olisi kuitenkin turvannut työrauhan ja kansalaisten palvelut.

Kunta-alan henkilöstö on palkankorotuksensa ansainnut. Sopimusratkaisun on oltava myös julkisen talouden näkökulmasta kestävä. Järjestöt hylkäsivät sovittelijan esityksen, joka olisi taannut kunta-alalle samaa tasoa olevat korotukset kuin muille palkansaajille. Mittakaavaero sovittelijan esityksen ja järjestöjen ylimääräisten palkankorotusvaatimusten välillä on huomattava.

Aiemmat työtaistelut kunta-alalla ovat osoittaneet työrauhan ja potilasturvallisuuden tärkeyden. Kansalaisten henki, terveys ja omaisuus on kyettävä turvaamaan myös työtaistelujen aikana. Vuonna 2007 jouduttiin tätä varten säätämään tilapäinen potilasturvalaki.

Sairaanhoitopiireihin kohdistuva lakko on jälleen osoittanut sen, että kansalaisten henki ja terveys on vaarantumassa, koska suojelutyötä koskeva lainsäädäntö on täysin puutteellinen. Lakossa olevat järjestöt kieltäytyvät antamasta tarvittavaa henkilöstöä potilasturvallisuuden takaamiseksi. Siksi on perusteltua, että sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt lainvalmistelun potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Tätä kirjoitettaessa työriidan sovittelu on toistaiseksi keskeytetty. KT on valmis jatkamaan sovittelua kestävän ja vastuullisen ratkaisun aikaansaamiseksi.

12.4.2022

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT