KT-kulma
2
/2014

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja
Kuva: Uzi Varon

Sote-uudistus korostaa kilpailukykyisiä kuntapalveluita

Hallitus ja oppositio ovat tehneet megaluokan periaatepäätöksen sote-palvelujen uudistamisesta. Kaikkien sote-palveluiden järjestämisestä vastaa jatkossa viisi alueellista järjestäjää.

Alueet pohjautuvat nykyisten yliopistosairaaloiden erityisvastuualueisiin ja niiden hallintomallina on kuntayhtymä.

Lähes kaikki merkittävimmät yksityiskohdat periaatepäätöksen osalta ovat vielä auki ja ne edellyttävät laaja-alaista jatkovalmistelua tiukalla aikataululla. Vastuu jatkovalmistelusta on annettu parlamentaariselle työryhmälle ja lähinnä STM:n virkamiehille.

Periaatepäätöksen perusteella on ennakoitavissa, että kunnat ja kuntien alueelliset yhteistyöorganisaatiot ovat jatkossakin mukana palveluiden tuottajina. Se, onko sote-alueella järjestämistehtävän lisäksi myös omaa palvelutuotantoa, on jatkovalmistelun varassa.

Kuntatyönantajien kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa, mitkä organisaatiot ovat työnantajia ja mitä työ- ja virkaehtosopimuksia sovelletaan henkilöstöön. Tämä sekä hankinta- ja kilpailulainsäädännön vaikutukset palveluiden tuottajien asemaan ovat jatkovalmistelussa selvitettäviä asioita.

Koska kunnat rahoittavat sote-uudistuksen jälkeenkin työvoimavaltaiset palvelut, kuntatyönantajien mahdollisuudet vaikuttaa alan työmarkkinasopimuksiin on varmistettava kaikissa olosuhteissa. Henkilöstöön on jatkossakin sovellettava vakaita kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksia. Erityistä irtisanomissuojaa ei pidä ottaa mukaan uuteen sote-lainsäädäntöön.

Sote-uudistus korostaa entisestään kuntapalveluiden kilpailukykyisyyttä. Kuntien ja kuntayhtymien tuottamien palveluiden onkin oltava niin hinnaltaan kuin laadultaan vertailun kestäviä.

9.4.2014

Yhteystiedot

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT